Um meditace ekniha

od:

Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Um meditace

anansie
05.04.2020

Krátké filozofické zamyšlení autora nad tím, co je to vlastně meditace. Autor ji chápe jako celkový způsob našeho bytí, s čímž také souhlasím a nikoli jako nějakou aktivitu, kterou je potřeba provádět, abych se někam dostal nebo abych něčeho dosáhl - nějakého stavu nebo zážitku a není to ani nějaké soustředěné myšlení ani snaha myšlení zastavit. Je to přesunutí těžiště vědomí do prostoru mimo myšlenky, je to aktivita našeho vědomí a hlavně je to být vědomý, být si více vědomý všeho uvnitř sebe i vně. Meditace není ani snaha odpoutat se od těla, ale naopak nutností je vědomí těla, skrze které vnímám své nitro i vše mimo něj, události ve světě, vztahy s druhými lidmi. Meditace je tedy právě návrat do vnímání těla a uvědomování si svého tělesného bytí, kde nalezneme svůj vnitřní hlas. Meditace není ani žádný únik od něčeho, od utrpení, od života, ale naopak je to právě zvýšené vědomí všeho, co je a co prožíváme.