Trénink empatie u dětí

Trénink empatie u dětí
https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/348874/bmid_trenink-empatie-u-deti-NzM-348874.jpg 5 3 3

Žijeme v době, která je plná podnětů, takže člověk neví, co má dělat dřív. Žijeme rovněž obklopeni násilím a nepochopením. Podle autorů této knihy je úkolem všech, kdo se podílejí na výchově dětí, pěstovat jejich schopnost spočinout v sobě, vnímat vlastní pocity, navázat se sebou kontakt. Tak se děti naučí vcítit se nejen do sebe, ale i do druhého – prohloubí schopnost empatie, s níž se všechny děti rodí, ale ne každé dítě tuto dovednost rozvine. K tomu autoři předkládají svůj model pěti přirozených kompetencí, jež souvisejí s tělem, dechem, srdcem, tvořivostí a uvědomováním. V knize je vysvětleno, co je empatie, čím může přispět dnešnímu světu a jak ji konkrétně pěstovat. Část knihy se proto věnuje návrhům na cvičení empatie pro rodiče, terapeuty či pedagogy.... celý text

Literatura naučná Psychologie a pedagogika Rodina
Vydáno: , Portál
Originální název:

Empati. Det der holder verden sammen , 2012


více info...

Přidat komentář

marvarid
06.11.2019 4 z 5

Hezký návod na meditační cvičení pro dospělé i pro děti. Oproštěné od veškeré náboženské ideologie, sepsané stručně a pochopitelně. V úvodu knihy jsou uvedené důvody, proč je potřeba v dnešní době zpomalit, pokusit se znovu navázat důvěrné vztahy se sebou i s našimi blízkými, proč těmto dovednostem učit i děti – nelze než souhlasit.

Autoři knihy

Jesper Juul
dánská, 1948
Peter Høeg
dánská, 1957