Teória rodiny a proces práce s rodinou

nehodnoceno
Teória rodiny a proces práce s rodinou https://www.databazeknih.cz/img/books/19_/197859/teoria-rodiny-a-proces-prace-s-rodi-197859.jpg 0 0 0

Jedným z predpokladov efektívnej práce s rodinou je poznanie vývoja slovenskej rodiny za posledné desaťročia, pochopenie filozofie jej zmien, zmapovanie jej aktuálneho stavu v demografickom, sociálnom a psychologickom kontexte, identifikovanie jej budúceho smerovania. Tieto poznatky pomáhajú vytvoriť základňu pre účinnú prácu pomáhajúcich profesií s rodinou, ktorá má v indikovaných prípadoch výrazne pozitívnejší efekt a prognózu ako práca s jednotlivcom. Odborník pracujúci s rodinou by mal poznať možnosti profesionálnej práce s rodinou, efektívne využívať formy a metódy práce, účinné intervencie, ktoré rodine pomôžu zvládnuť problémy, konflikty a krízy v kontexte ostatných sociálnych faktorov. Na zvládnutie týchto náročných úloh potrebuje mať nielen graduované vzdelanie, ale aj špecifické výcviky pre prácu s rodinou a pravidelnú supervíziu.... celý text

Komentáře (0)


Štítky knihy

rodina manželství náhradní rodinná péče rodinná terapie

Autorovy další knížky

Ján Gabura
slovenská, 1945
1995  0%Poradenský proces
2012  0%Teória rodiny a proces práce s rodinou
2010  0%Komunikácia pre pomáhajúce profesie

Kniha Teória rodiny a proces práce s rodinou je v

Přečtených1x