Temná noc

Temná noc
https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/340188/bmid_svateho-jana-od-krize-ucitele-cirke-Ohp-340188.jpg 5 18 18

Přidat komentář

matej.kulistak
08.05.2023 5 z 5

Svatý Jan se v této knize ukazuje ukazuje jako skvělý pozorovatel, výborný znalec Starého zákona a básník, protože jeho přirovnání a metonymie fungují opravdu dobře (a umí je také dobře vysvětlit).
Kniha popisuje životní, zejména duchovní krizi - a dělá to způsobem užitečným pro čtenáře v jakékoli době.
Bál jsem se, jak těžký bude jazyk barokní španělské mystiky, ale čtení bylo daleko míň náročné, než jsem čekal. Jednak Jan postupuje systematicky a raději třikrát připomene, o čem právě mluví, než by se čtenář ztratil, jednak jazyk, který používá je sice obrazný, ale také přímý a neabstraktní, sledovatelný.
Tuto chválu nevím zda směrovat k autorovi nebo překladateli. Ale ať už je takový originál či ne, překlad takový je. Zachovává mírnou archičnost, ale nebojí se sáhnout do zásob české frazeologie, což je osvěžující. Navíc kniha disponuje (pro mě překvapivě) nemalým poznámkovým aparátem. Překladatel a editor odvedli kus dobré práce.
Ještě bych zmínil, že kniha je členěná do krátkých kapitol, které mají navíc číslované odsazené odstavce (de facto paragrafy), což člení hutný text, který je tak čtenářsky mnohem pohodlnější.

josca
05.03.2021 5 z 5

Je to velká mystická klasika, ale četba to není jednoduchá.


mirektrubak
22.07.2018

„Jsou jiní, kteří když vidí, jak jsou nedokonalí, s netrpělivostí, nepokorně se hněvají na sebe; mají při tom tolik netrpělivosti, protože by chtěli být svatí ze dne na den. Mnozí z nich mnoho plánují a dělají veliká předsevzetí, a nejsou pokorní, ani o sobě nepochybují; čím více předsevzetí dělají, tím více padají a tím víc se zlobí, nemají trpělivost čekat, až jim to Bůh dá, až On sám bude chtít...“

Na myšlenkách svatého Jana od Kříže, zapsaných v 16. století, je fascinující, jak jsou moderní a jak jsou univerzální. Kritika života zaměřeného na shromažďování věcí a zásluh, na předřazování sebe před vše ostatní (v duchovním i světském životě) - vypadá to skoro jako šité na míru současného člověka.
Stejně tak mnohé teze – byť jsou vyslovené katolickým svatým, oficiálním učitelem římskokatolické církve – mají silný ekumenický potenciál, mohou promlouvat k vnímavým čtenářům s různými světonázory, dají se tak číst a mohou prospívat. Ale myslím si, že je to za cenu jistého zploštění, ve své plnosti je Temná noc knihou o moci, kterou v nás může Bůh působit. Pokud to dovolíme.

„Vždyť až tam zachází nízkost našich choutek, že nás nechává plakat po naší bídě a my přitom vzdorujeme nevyslovitelnému dobru nebes.“

Shindo
03.06.2018 5 z 5

Krásna kniha, hoci miestami náročná. Autor bol síce katolík a tak hovorí o temnej noci vo vzťahu k svojmu bohu, no podobný stav v nejakej miere určite zažili aj nekresťania. Ján od Kríža patrí medzi mojich obľúbených a srdcu blízkych mystikov.
Nutno podotknúť, že tému knihy nádherne zhudobnila v rovnomennej skladbe Loreena McKennitt.

Mimir
21.03.2018 4 z 5

bolo pre mňa veľmi zaujímavé čítať Temnú noc paralelne s Learyho Flashbackmi, pretože americký psychológ neraz kontemplatívneho mystika spomína v kontexte psychedelik ako známeho protagonistu psilocybínu ...

jjkohoutek
30.10.2015

O známkách, po kterých se pozná, že duchovní člověk jde cestou této noci a očisty smyslové:
1. Nenachází libosti a útěchy ve věcech Božích, rovněž tak ji nenachází v žádné z věcí stvořených.
2. Člověk trvale vzpomíná na Boha, a to s úzkostlivostí a bolestnou starostí, s myšlenkou, že neslouží Bohu, nýbrž že couvá, ježto v sobě vidí tu nechut k věcem Božím.
3. Člověk již nemůže rozjímati nebo přemítati smyslem obrazivosti, jak to činíval, aťsi se snaží ze své strany sebe více.

PAVEL z BRNA
19.08.2013

Temná noc je duchovní klasikou mystické literatury křestanské už čtyři století a pokud křestané budou žít a milovat Boha zaroven s druhými za čtyři století, nepochybuji ,že budou s rozkoší číst spisy Jana od Kříže. Nutno však říci,že jeho knihy patří mezi nebezpečné,nebot člověk je nemůže odložit a zůstat stejný, jako když na ně sáhl. Tak pozor na ně. Vzpomente si, jak to dopadlo s Bastienem v Nekonečném příběhu,když sáhl na nebezpečnou knihu,otevřely se mu hlubiny jeho duše a on byl povolán zachránit říši Fantasii.