Symbolika kriminálního tetování

Symbolika kriminálního tetování
https://www.databazeknih.cz/img/books/30_/304665/mid_symbolika-kriminalniho-tetovani-JWC-304665.jpg 4 4 4

Kriminální prostředí představuje specifickou subkulturu společnosti, která má svá striktní vnitřní pravidla, rituály, komunikační nástroje a symboliku. Ojedinělý způsob mimoslovního dorozumívání a sebevyjádření představuje symbolika kriminálního tetování, která je jedním z mnoha fenoménů, charakteristických pro kriminální svět a vězeňskou komunitu. Charakter a vizuální stránka kriminálního tetování jsou ovlivněny historickými, geografickými, sociokulturními podmínkami, procházejí inovacemi, zejména po stránce kvalitativní, a především obsahové. Předlohy pro tetáže jsou vlivem politických a společenských změn v České republice dostupnější a bohatší. Celosvětová globalizace umožňuje snadnější přístup k informacím všeho druhu včetně importu nových metod tetování a různých ideologií, stylů života a zločinnosti. Motivy a design kriminálního tetování představují jedinečný, relativně stálý výrazový prostředek, který poskytuje mnoho informací o osobnosti svého nositele. Monografie pojednává o symbolech vyskytujících se v podobě tetování ve vězeňské a kriminální subkultuře, jejich významech a skrytých poselstvích. Je založena na dlouhodobém studiu této problematiky a praktickém terénním výzkumu. Publikace je určena především psychologům, sociologům, vychovatelům, pracovníkům bezpečnostních složek, pedagogickým pracovníkům, studentům vysokých škol právního a bezpečnostního zaměření, ale i širší odborné veřejnosti se zájmem o tuto oblast.... celý text

Přidat komentář

NeradovaKatka
22.07.2016 4 z 5

Kniha byla zajímavým pohledem do pro mě dosud neznámé oblasti, pouze bylo na škodu, že kniha, kterou jsem měla já, obsahovala nejrůznější tiskařské chyby a překlepy. Avšak autorka téma podává čtivě a zajímavě i pro laického čtenáře.

Štítky knihy

tetování symbolika kriminálního tetování

Autorovy další knížky

2016  85%Symbolika kriminálního tetování
2017  50%Gangy
2013  80%Extremismus a společnost
2012  0%Extremismus
2019  80%Hrozba radikalizace