Strategie a taktika prodeje

nehodnoceno
Strategie a taktika prodeje https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/522300/bmid_strategie-a-taktika-prodeje-L1F-522300.jpeg 0 0 0

Strategie a taktika prodeje pokrývá komplexní pohled na dovednosti, přístupy a chování prodejce, potřebné dnes pro úspěch prodejního cyklu a obchodního případu. Prodejní know-how jednoho z nejzkušenějších profesionálů z obchodní teorie a praxe je zde sdíleno srozumitelnou formou, vychází z jeho dlouholetého úspěšného působení v prodeji a z jeho studií a praktického aplikování moderní psychologie. Zkušený, ale i začínající prodejce zde přehledně a na jednom místě nalezne všechny nástroje z pomyslné profesní brašny prodejce. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují tak, aby popisovaly postup celým prodejním cyklem. Je zde ukázáno, jak důležité pro úspěšný prodej je znát a umět používat jak taktiku, tak i strategii. V knize jsou uvedeny odpovídající příklady z praxe zkušeného profesionála, které umožňují čtenáři hlouběji a citlivěji vnímat vyzkoušené praktiky. Kromě doporučení ohledně všech nástrojů profesní brašny potřebných k dodržování pravidel prodávání poskytuje autor též komplexní rady z pohledu psychologie – aby prodejce nezapomínal vnímat sebe a ostatní kolem sebe a také důležitost zapojení emoční inteligence při jednání. K poznání sebe a ostatních jsou zde uvedeny vybrané typologie a vysvětlení, jak je použít k navázání dobrého vztahu, získání potřebných informací, poznání potřeb klientů, volby přesvědčivého prezentování řešení a docilování souhlasu k uzavření prodeje. Doporučení v mnoha částech této publikace jsou důležitá nejen pro úspěch v prodeji, ale i pro získávání souhlasu při vedení lidí, při jednání mezi partnery, rodiči a dětmi i kdekoliv jinde v profesním či osobním životě. Pomáhají prodejcům získávat více obchodních příležitostí, mít lepší vztahy se zákazníky, dodavateli, kolegy a nadřízenými, dosahovat výborných obchodních výsledků, udržovat nadprůměrný příjem, a přitom žít úspěšný život plný vnitřního klidu, spokojenosti a radosti z vykonané práce.... celý text

Přidat komentář