Sta viator: Kapitoly z dejín Leopoldova (1)

nehodnoceno
Sta viator: Kapitoly z dejín Leopoldova (1)
https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/525777/bmid_sta-viator-kapitoly-z-dejin-leopold-65491cfb85f32.jpg 0 0 0

V štúdiách, ktoré vznikli na základe výskumu aj podnes nepublikovaných archívnych dokumentov, si autori všímajú vojensko-politickú situáciu v 16. a 17. storočí v regionálnom kontexte a zaradenie Leopoldova doň. Výskum plánov pevnosti a inej technickej a spisovej dokumentácie od 17. do 19. storočia, uloženej v rakúskych archívoch, umožnili spresniť medzníky stavebného vývinu pevnosti a jej strategickú hodnotu. V ďalších kapitolách sa autori zamerali na sprostredkovanie súvekých informácií o pomeroch v pevnosti v 17. storočí (Ján Simonides, Tobiáš Masník) a na základe rukopisného veršovaného denníka Pavla Vajaja na rekonštrukciu protinapoleonovskej mobilizácie v pevnosti a jej okolí roku 1809. Ďalšie podnes nepublikované dokumenty zo zničeného archívu pevnosti umožnili autorom spracovať proces komplikovaného prerodu vojenskej pevnosti na väzenské zariadenie v 2. polovici 19. storočia. Popularizačnú povahu publikácie dotvára množstvo obrazového materiálu.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

pevnosti, opevnění Leopoldov

Autoři knihy

Juraj Hladký
slovenská, 1975
Ivo Vondrovský
česká, 1953