Sovětská civilizace 1

Sovětská civilizace 1 https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/482363/bmid_sovetska-civilizace-1-iIo-482363.png 5 6 2

Kniha na pozadí popisu dějin SSSR v období od vzniku ‚sovětského zřízení‘ v roce 1905 do vítězství ve 2. světové válce popisuje ideová východiska sovětského zřízení a jeho odlišnost od liberálního zřízení – a popisuje jej jako nikoliv marxistický, ale především narodnický projekt. Československému čtenáři se zde zřejmě poprvé dostávají do rukou zprávy o společenských i hospodářských východiscích sovětského zřízení, jako obrody občinové společnosti – a jen tak mimochodem tyto zprávy až podivuhodně souzní s československým národním obrozením. Autor vysvětluje, že sovětský projekt byl od počátku zatížen pohledem liberalizované inteligence, která dokázala zakrýt zásady, na kterých občina stojí – a tím znevěrohodnila samotný obraz tohoto zřízení. V tomto směru autor podrobně rozebírá postoje Lenina, který z politických důvodů na tom má svoji vinu. Autor podrobně rozebírá jednotlivé části sovětského projektu a jejich vývoj, včetně jejich projevu ve společenském vědomí. Uvádí také zásady moci a oprávnění tradiční společnosti, stejně jako chyby tehdejšího sovětského vedení, vyplývající z velké části z toho, že velká většina vůdčích představitelů právě toto nechápala. Vysvětluje také pojem ‚stalinizmus‘ jako stav společnosti vybuzené k ochraně svých zájmů, když samotný Stalin se stal zosobněním této moci. Autor se také podrobně věnuje rozdílu mezi fašizmem a komunizmem a při podobnosti pojmů vysvětluje zásadní rozdíly ve významu, obsahu a pojetí těchto pojmů. Zcela jednoznačně fašizmus staví jako logický vývojový stupeň liberální společnosti, stojící v přímém protikladu k zásadám občinové společnosti. Kniha převrací řadu liberálních mýtů na ideologickou špínu, ohrožující životaschopnost každé společnosti. Tuto knihu lze považovat za výjimečný pokus popsat nejen samotný sovětský projekt, jako skutečně živý pokus o obnovu občinové společnosti, ale i občinovou společnost jako takovou.... celý text

Žánr:
Filozofie , Historie , Sociologie, společnost

Vydáno: , MON Trade
Originální název:

Советская цивилизация , 2001


více info...

Přidat komentář

Hobo
29.01.2022 5 z 5

Zahoďte všechny knihy o bolševické revoluci, tato kniha je nejen nahradí, ale posune vás blíže k pravdě. Podrobná analýza minulosti.

yoker
08.12.2021 5 z 5

Pozoruhodná kniha. Určitě pro ty, které zaujal Bůh synergie, kde Šifrin osvětluje Stalina a jeho dobu. Kara-Murza hovoří zcela otevřeně: Už je to dávno, co padl informační monopol Komunistické strany, a tak se dozvídáme i to, co dříve kryla ideologická opona komunistického učení.

Třeba to, že Velká říjnová socialistická revoluce vlastně ani žádnou revolucí nebyla. K významným bojům nedošlo. Naprostá většina lidí stála - po necelém roce zkušeností s liberální vládou - za bolševiky. Nebylo s kým bojovat. Pro toho, kdo zažil lampionové průvody, je to překvapení ...

Termín "občinová společnost" většině lidí nic neříká. Dnes se s ní asi ani nelze setkat. Znamená totiž vysokou míru sounáležitosti. Jste jedinec, ale i součást kolektivu. Máte slovo a jistoty. U nás občinová společnost - v takové míře jako v Rusku - nebyla. Ale to vědomí sounáležitosti leží v základech české i slovenské povahy a společnosti.

Výpověď Kara-Murzy je mimořádná v tom, že vypráví, co zažil sám nebo ví od očitých svědků, většinou příbuzných. Hovoří o svých pocitech a vyzdvihuje beletrii a poezii jako mimořádně důležité pro společnost.


Autorovy další knížky

2020  98%Manipulace vědomím
2021  97%Sovětská civilizace 1
2022  90%Sovětská civilizace 2

Kniha Sovětská civilizace 1 je v

Právě čtených1x
Přečtených4x
Čtenářské výzvě1x
Doporučených2x
Knihotéce5x
Chystám se číst7x
Chci si koupit3x