Slovenská Amerika

kniha od:

nehodnoceno
Slovenská Amerika obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Ivan Reguli v predslove ku knihe načrtáva stručný dejepis Slovenska. Historička Ľubica Bartalská v nosnej stati píše stručný časosled masovejšieho sťahovania Slovákov do Ameriky na konci 70. rokov 19. storočia a uvádza základné dôvody emigrácie. Vymenúva prvých prisťahovalcov a najznámejšie osobnosti, ktoré sa svojou prácou zapísali aj do dejín USA, popisuje formovanie americko-slovenskej komunity, činnosť jej spolkov a organizácií, vydávanie novín a časopisov. Osobitnú pozornosť venuje spoločnému postupu emigrantov za národné oslobodenie Slovenska, kultúrnym tradíciám amerických Slovákov a vzájomným vzťahom s ich rodnou vlasťou. Ján Holý publikuje kapitolu Slováci v Amerike v rokoch 1945 – 2000. V nej charakterizuje dopad komunistického prevratu v ČSR v roku 1948 na Slovákov v Amerike, účasť povojnového exilu na posilnení práce slovenskej komunity a podiel na snahách o vznik samostatnej Slovenskej republiky. Viac ako polovicu publikácie tvoria farebné fotografie architektúry, udalostí a osobností, dokresľujúce slovenský život na americkom kontinente....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/474471/big_slovenska-amerika-qdw-474471.jpg
Nahrávám...