Slováci, apoštoli Slovanov

nehodnoceno
Slováci, apoštoli Slovanov
https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/483214/bmid_slovaci-apostoli-slovanov-63k-483214.jpg 0 0 0

Pápež Ján Pavol II. vo svojej homilii, ktorú predniesol v SÚSCM v Ríme dňa 8.11.1981, Slovákom odkázal: Moji drahí, zostávajte verní dedičstvu otcov sv. Cyrila a Metoda. Žite podľa neho neprestajne, ochraňujte ho v tej istote, že ono je základom vašej duchovnej velkosti a skutočnej kultúrnej výšky vášho národa. Z pôvodných prameňov vyplýva, že byzantskí misionári Konštantín Cyril a Metod pôsobili ako apoštoli iba u Slovákov. Symbolom ich duchovného dedičstva sa stal dvojkríž, dnes národný aj štátny znak Slovenska.Práve dvojkríž aj po 1100 rokoch neomylne hovorí jasnou rečou o tom, ktorému národu skutočne patrí cyrilo-metodská história a kde bolo územné jadro staroslovenskej Moravy. Dielo bratov zo Solúna, ktorého základy boli položené v slovenskej zemi, cez ich žiakov zapustilo hlboké korene takmer v celom slovanskom svete. Historickou pravdou preto ostáva: Svätci Cyril a Metod boli apoštolmi Slovákov a nasledujúc ich stopy, stali sa Slováci apoštolmi Slovanov.... celý text

Duchovní literatura Náboženství Historie
Vydáno: , Dedičstvo otcov
Originální název:

Slováci, apoštoli Slovanov


více info...
Přidat komentář