Slezsko v dějinách českého státu (1. a 2. díl)

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Má 1 300 stránek. Je tak objemná, že ji autoři rozdělili na dva časově ohraničené díly. První se věnuje období od pravěku do roku 1490, druhý pak popisuje období let 1490 - 1763. Publikace Slezsko v dějinách českého státu, která vznikla na půdě Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a koncem letošního září vyšla v Nakladatelství Lidové noviny. Na vzniku knihy se pracovalo pět let, začalo se společně se zahájením řešení výzkumného záměru Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2007. Řešení se ujal autorský kolektiv, v jehož čele nejprve stál prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc., po jeho odstoupení se hlavním řešitelem stal prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Kromě něj se na práci podíleli prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Martin Čapský, Ph.D., doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., či PhDr. Dalibor Prix, CSc. Během pěti let vzniklo celkem 153 dílčích kapitol a prací věnujících se různým etapám a problematice historie Slezska, některé také v polském a německém jazyce. Projekt pak získal celkové hodnocení vynikající. Kniha je nejmarkantnějším výstupem celého projektu. Už proto, jak uceleně mapuje zkoumané období. „Je to základní, možná by bylo vhodnější říci nejvíce završující výstup z práce nad celým výzkumným záměrem Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. Je to vůbec první česká syntéza takového charakteru, dílo vědeckého zaměření, není tedy psané beletristickou formou,“ říká o knize prof. Zdeněk Jirásek. Zdůrazňuje ale, že autoři mysleli i na to, aby plnila rovněž účel využití u širší laické veřejnosti, která má o tyto záležitosti zájem. Jak už bylo naznačeno, na stránkách se čtenáři seznámí s historickým vývojem území dnešního Slezska od pravěku do roku 1763. Proč končí právě tímto rokem? „Kniha končí rokem 1763, kdy se definitivně uzavírá kapitola Slezska jako součásti českého státu. Patnáctého února toho roku byla v zámku Hubertsburg u Lipska podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a Pruskem nazvaná Hubertsburský mír, která ukončila sedmiletou válku tím, že potvrdila předchozí obdobné mírové smlouvy. Marie Terezie tak s konečnou platností ztratila Slezsko,“ vysvětluje profesor Jirásek. I to je celkem inovačním krokem v pohledu na historii Slezska, jako o zlomovém v tomto směru se většinou mluví o roku 1742 a tzv. Vratislavském míru. Kniha je kromě textové části rovněž bohatě ilustrovaná a doplněná fotografickým i dalším dokumentárním a mapovým materiálem....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/13_/138947/slezsko-v-dejinach-ceskeho-statu-1-a-2-dil-138947.jpg 4.45
Žánr
Literatura naučná, Historie
Vydáno, NLN - Nakladatelství Lidové noviny
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Slezsko v dějinách českého státu (1. a 2. díl)

Kniha Slezsko v dějinách českého státu (1. a 2. díl) je v

Přečtených5x
Knihotéce3x
Chystám se číst2x
Chci si koupit3x