Sanace rodiny

Sanace rodiny
https://www.databazeknih.cz/img/books/86_/86674/sanace-rodiny-86674.jpg 4 11 11

Sociální práce s dysfunkčními rodinami Sanace rodiny je v českém kontextu sociální práce novým fenoménem. Jde o moderní a efektivní způsob sociální práce s celou rodinou, jejíž děti jsou ohrožené v důsledku nevyhovujícího rodinného a sociálního prostředí. Kniha popisuje proces sanace rodiny i jeho specifika v různých situacích, v nichž se rodiny s dětmi nacházejí. Nevyhýbá se ani pojmenovávání rizik, která mohou s poskytováním sanace rodiny souviset nebo ji vylučovat. Výklad teorie je propojen s ukázkami z příběhů klientských rodin. Kniha je určena sociálním pracovníkům, sociálním pedagogům a studentům příslušných oborů na VŠ a VOŠ, pracovníkům pomáhajících profesí v oblasti práce s ohroženými rodinami. V. Bechyňová, DiS., je zakladatelkou a ředitelkou občanského sdružení STŘEP – Českého centra pro sanaci rodiny. Mgr. M. Konvičková je sociální pedagožka, pracuje v občanském sdružení STŘEP jako vedoucí metodik raně intervenčního programu. ... celý text

Přidat komentář

p.pavlina
27.02.2022 3 z 5

Kniha mě trochu zklamala. Opět v tématu pracuje pouze s motivovanými rodinami, které ale v naší práci SPOD jsou spíše ojedinělé. Takže trochu inspirace se našlo, ale mnoho jí nebylo.