Rusko 1917. Katastrofa: přednášky o ruské revoluci

Rusko 1917. Katastrofa: přednášky o ruské revoluci
https://www.databazeknih.cz/img/books/46_/460497/bmid_rusko-1917-WU5-460497.jpg 4 15 15

Zubovova nejnovější kniha představuje osobitý pohled na ruské revoluce, únorovou a říjnovou, v roce 1917. Autor se zde formou přednášek zamýšlí nad příčinami politického a sociálního napětí v carském Rusku na počátku 20. století a nastoluje tezi, že revoluce nepropukla ze sociální bídy, ale byla spíše reakcí na pomalost a nedostatečnost politických změn. Velmi kriticky se přitom staví k vůdcům buržoazní opozice, kteří nedokázali vést zemi po rezignaci cara Mikuláše II. a svým politickým lavírováním a ustrašeností umožnili uchopit moc úzké vrstvě bolševických revolucionářů, jejichž myšlenky měly v ruské společností velmi omezenou odezvu. Bolševici, vedení Leninem, se neštítili jakékoli brutality a dokázali využít protiválečných nálad. Zcela nedemokratickým způsobem zničili existující parlamentní demokracii a namísto ní nastolili nekompromisní režim diktatury proletariátu, jenž ve svých důsledcích ovlivňuje ruskou společnost dodnes. Teprve úplným zbavením se říjnových iluzí může podle Zubova dojít ke zrození nové ruské demokratické a liberální společnosti.... celý text

Literatura naučná Historie Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno: , Argo
Originální název:

Россия. 1917. Катастрофа: лекции о Русской революции , 2019


více info...

Přidat komentář

InaPražáková
14.09.2022 4 z 5

Jako přednášky pro posluchače obeznámené s tématem výklad profesora Zubova určitě fungoval lépe, ale díky i za tohle. Na malém rozsahu informacemi nabitá kniha, která spíš než známější říjnovou revoluci objasňuje stav Ruska na konci carství a v době prozatímní vlády a ukazuje, že možností vývoje po abdikaci cara bylo hodně. Zubov si dal záležet, aby ukázal, že stav současného Ruska přímo pramení z nezákonností roku 1917, celkově jsou to texty dosti apelativní (ale to neškodí, zvlášť v mluveném projevu).

Jak je kniha krátká, tak se občas kupí události a jména jedno za druhým, naopak v různých přednáškách se informace opakují. To je věc formy, ale překvapilo mě, jak je Zubov výběrový - konec monarchie a vládní politika v první polovině roku 1917 jsou rozebrané do detailu, zato bolševická kampaň je popsaná stručně a jen v nejdůležitějších datech (a říjnová revoluce se zmíní jednou větou). Jak už upozorňovali v komentářích jiní, občas jsou pochybná i některá data nebo formulace, ale vzhledem k odbytým korekturám si nejsem jistá, jestli to občas není až problém překladu. Nicméně se nedá přehlédnout, že je Zubov tendenční, nebo, mírněji řečeno, má k tématu silný citový vztah a následkem toho sklon být ohledně situace státu před revolucí (a v dnešních nadějích do budoucna) neúměrně optimistický. Ovšem díky tomu kniha podává důkaz, že ještě jsou v Rusku kritičtí vzdělanci, kteří spojují vysokou morální úroveň s láskou k vlasti.

bejan
18.04.2022 4 z 5

Tenhle soubor přednášek o zlomovém roce 1917 stojí za přečtení. Působivé je neustálé srovnávání tehdejší ruské reality a dnešní ruské reality. A nevyznívá to vůbec dobře.
Profesor Zubov je zapálený a já to u historiků mám rád. Možná bych docenil obsáhlejší poznámkový aparát, ale k tomu poslouží ony dvousvazkové dějiny ruska.

Nepochopil jsem jedinou věc. Proč mezi těmi klíčovými událostmi vedoucími k bolševickému převratu v rusku chybí právě tzv. útok na Zimní palác? Nevypadla vám z toho jedna přednáška? :-)

A mínus nakladateli za mizerné korektury.


jozik_v_tumane
27.11.2021 3 z 5

Knihu jsem vybral jako náhražku za Deset dní, které otřásly světem – to se vůbec nedalo číst. S chutí jsem se začetl – ruská revoluce je fantasticky zajímavá série neuvěřitelných událostí. Nakonec jsem ale relativně zklamán. Je to přepis přednášek, to textu dodává živost a spontaneitu mluveného projevu, a také paralely k přítomnosti jsou fajn. Na druhé straně to ovšem přináší zmatečnost. Jsou kapitoly lepší a horší, ale celkově autor neustále přeskakuje a má problém se držet časové i tematické linie. Ruská revoluce sama o sobě je šíleně (!) složitý proces. O to důležitější je psát koncepčně a držet se jasně stanoveného rámce, aby to poskytovalo smysluplný, ba vůbec pochopitelný obrázek. V některých kapitolách to jakž takž funguje, v jiných (6.) vůbec ne. Četl jsem Dějiny ruské revoluce od R. Pipese (profesionálněji napsaná kniha), tudíž mám o událostech roku 1917 představu. Díky tomu jsem se neztrácel úplně, ale jen napůl. Občas autor vynechá podstatnou dílčí událost, bez níž nelze pochopit logiku toho, co následovalo, jindy naopak 2× opakuje tutéž informaci nebo i tentýž citát. Některé pasáže jsou extrémně zajímavé i dobře napsané. Ale celkově by zpracování mohlo být o hodně lepší. Také je zde nespočet úplných (šokujících) nesmyslů. Např. (str. 54) tvrzení, že Rusové se ze všech národů carské říše dožívali nejnižšího věku (nižšího než neandrtálci!), a z toho vývod, že "Rusové získávali od říše nejméně výhod". Kristova noho! Nebylo to spíš jejich (ne)kulturou a životním stylem?!! Nebo (str. 151) údaj, že Kornilov ušel za 154 dní 5720 verst stepí. To je 40 km denně po dobu 5 měsíců bez přestávky. Ve věku 40 let. Lze tomu věřit? Nebo údaj o 200.000 Čechů žijících v Rusku před revolucí, taky dost pochybné číslo, jak uvádí níže martin8550. Nebo prostě odbyté věty typu: "6. ledna večer byli převezeni do nemocnice (...) několik dní na to, 7. ledna, byli zavražděni." (str. 193) A tak dále. Jak si může historik, vědec, dovolit takové totální lapsy? A celkově je z knihy cítit nabubřelost autora, myslí si asi, že je taková hvězda, že může říkat občas i úplné blbosti. Občas je cítit velkorusky patriotický patos, včetně závěru. Pokud vás eminentně zajímá ruská revoluce, stojí to za přečtení. Autorův náhled na logiku událostí považuji globálně za správný. Zpracování má bohužel velké nedostatky. Knihu bych nedoporučil lidem, kteří se v ruské revoluci neorientují.

Afilada
20.10.2021 5 z 5

Z VŘSR neexistuje jediný film, jediná fotografie, všechno, co jsme viděli, je pozdější dílo Mosfilmu (!). Zubov by měl být součástí českých osnov.

martin8550
19.07.2021 4 z 5

Zajímavá kniha rozebírá příčiny revoluce v Rusku 1917 zajímavým, zcela odvážným neobvyklým pohledem. Přestože autor je erudovaný historik, nemohu se ubránit dojmu, že idealizuje dobu 1905 - 1914, jako dobu nesmírného rozkvětu Ruska, skoro srovnatelným s Masarykovým Československem. Bohužel jako podporu argumentace uvádí stěží uvěřitelná čísla, jako že v tomto období se do Ruska přistěhovalo 200 000 tisíc Čechů, čísla o růstu v zemědělství, průmyslu vzdělanosti. Nemůžeme autora podezřívat z falšování faktů, ale možná z nekritického zacházení se zdroji. Samotné příčiny revoluce vidí zejména v hrubých politických chybách trojích držitelů moci v Rusku, car, vláda, duma..které Lenin a spol. obratným spikleneckým a konspirančním způsobem (za podpory německého balíku peněz) využil k uchvácení moci. Je zajímavé toto Zubovo dílo doplnit s literárním zpracováním událostí (Doktor Živago, Tichý Don), stejně jako četbou knih Dostojevského nebo Bunina a Čechova, které poměry v předrevolučním Rusku docela dokreslují.

Štítky knihy

carské Rusko ruská revoluce rok 1917

Autorovy další knížky

2014  86%Dějiny Ruska 20. století - 1.díl
2015  96%Dějiny Ruska 20. století - 2. díl
2021  83%Rusko 1917. Katastrofa: přednášky o ruské revoluci
2023  100%The Russian Catastrophe and Chances to Overcome it