Rudolf Richard Hofmeister - Nezasloužený osud průkopníka literární fantastiky

Rudolf Richard Hofmeister - Nezasloužený osud průkopníka literární fantastiky https://www.databazeknih.cz/img/books/40_/401410/bmid_rudolf-richard-hofmeister-nezaslouz-f0S-401410.jpg 5 2 1

Kniha v první části mapuje životní osudy spisovatele od dětství v Rožmitále, přes jeho pobyt v Praze až po návrat do rodného města, v němž strávil všechna plodná literární léta. Na 147 stranách podrobně rozebírá jeho literární tvorbu a snad vůbec poprvé seznamuje veřejnost s jeho vyhraněnými názory na společnost, národy i lidské vlastnosti. Už názvy jednotlivých kapitol jako například: Vlast, Politika, Mojžíš, Praslované, Pravěk nebo Křesťanství dávají tušit, co Hofmeistera zajímalo. Druhá část monografie přináší téměř na 200 stranách ukázky z jeho tvorby. Povídky a črty z pravěku, rodného kraje, ze slovanské historie či statě zcela fantaskní nebyly od jeho smrti v roce 1934 nikdy zveřejněny a některé dokonce zůstaly jen v rukopise. Autor monografie dva roky studoval všechny Hofmeisterovy knihy, desítky statí v tisku, související literaturu i menší část jeho pozůstalosti uložené v Podbrdském muzeu v Rožmitále p. Tř. Především však čerpal z literárního dědictví jeho a jeho největších přátel v Praze, se kterými si nejvíce dopisoval. To je uschováno v literárním archivu Památníku národního písemnictví.... celý text

Přidat komentář

Lenka4
21.04.2020 5 z 5

Pan Hofmeister je skvělým důkazem toho, že člověk s náležitou cílevědomostí a pílí je schopen vykonat velké činy. Životopis je psán velmi poutavě a při jeho četbě vzrůstá touha seznámit se blíže s literární tvorbou rožmitálského rodáka. Milým překvapením proto je, že druhá polovina knihy je sestavena právě z jeho povídek. Vydavatelé měli sice často výhrady k jejich rozsahu, ale myslím, že právě v delším textu se dobře projevuje autorovo nadání k zaujetí čtenáře a vtažení ho do děje vytvořením náhlého napětí.

Autorovy další knížky

Jindřich Jirásek
česká, 1948
2014  100%Rudolf Richard Hofmeister - Nezasloužený osud průkopníka literární fantastiky
2012  60%Cvokaři
2021  %Tenkrát v Rosenthalu

Kniha Rudolf Richard Hofmeister - Nezasloužený osud průkopníka literární fantastiky je v

Přečtených1x
Knihotéce1x