Rozumově nadané děti s dyslexií

Rozumově nadané děti s dyslexií
https://www.databazeknih.cz/img/books/89_/89708/rozumove-nadane-deti-s-dyslexii-89708.jpg 4 3 3

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je obvykle jejich styl učení, paměť, motivace, tvořivost, jaké mají sociální a emocionální problémy a zejména jaké jsou možnosti jejich dalšího vzdělávání tak, aby byly skutečně rozvíjeny jejich schopnosti, nejen kompenzovány nápadné handicapy. Publikace se opírá o zahraniční poznatky, ale vychází z českého výzkumu a úzkého kontaktu s konkrétními nadanými žáky a studenty s dyslexií.... celý text

Přidat komentář

Ketesh
19.04.2017 3 z 5

Jedná se o naučnou knihu, ve které toho nelze ani moc hodnotit. Obdivuji autorku, že se do tohoto tématu pustila, nicméně přijde mi to, že obsah, který je zde na desítkách stránek by se dal shrnout, jen tak na pět až deset stran... Nicméně, je to kniha, kterou by si dle mého názoru měl přečíst povinně každý pedagog.

Autorovy další knížky

2011  73%Rozumově nadané děti s dyslexií
2014  0%Rozumově nadaní studenti s poruchou učení