Procitnutí do živé země

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Antologie pěti autorových esejů a jednoho rozhovoru – Reciprocita a losos, Země v zatmění, Neviditelný svět, Animismus, percepce a pozemské umění kouzelníka, Ekologie hloubky a Strážce hranice – seznamuje s jeho úvahami, v nichž se soustředěně zabývá fenomenologickými a psychologickými aspekty současné ekologické krize. Všímá si toho, jak lidské technologie ovlivňují naše smyslové vnímání a specificky modulují náš obraz světa. Objevným způsobem přitom poukazuje na zapomenutou ekologickou dimenzi a hloubku lidských smyslů. Je země skutečně jen konglomerátem neživých objektů, určených pro naši nekonečnou exploataci, jak má tendenci nás o tom přesvědčovat mechanistická věda? Pokud znovu probudíme svoji primární zkušenost tělesného vnímání a otevřeme se bezprostřední aktivní participaci se světem kolem nás, můžeme objevit, že vše v něm je živé a oduševnělé, že smyslová země není souborem mrtvých objektů, ale společenstvím živých, působících subjektů. Můžeme tak znovu dospět ke vzájemnosti se zbytkem biosféry a začít opět tvořit více harmonický svět. Vložen esej Probouzet údiv Jiřího Zemánka....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/15_/15618/big_procitnuti-do-zive-zeme-ePX-15618.jpg 4.411
Žánr:
Literatura naučná, Příroda, zvířata

Vydáno: , OPS
Originální název:

Earth in Eclipse, 2001


více info...
Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Procitnutí do živé země

Tyet
03.05.2018

Hlubinného ekologa Davida Abrama mám jako autora velmi ráda, zprostředkoval mi zcela nový náhled na krajinu, živly, rostliny, zvířata i vlastní smysly. Jeho postoje jsou mi velmi blízké a inklinovala jsem k nim ještě před tím, než jsem se o hlubinné ekologii vůbec dozvěděla. Je pro mě osobně zásadní autoritou na mé životní cestě. On sám o svém způsobu vidění světa v knize píše:
„Snažím se ubírat zvláštní cestou mezi spirituálním idealismem vyznavačů New Age, kteří se často zříkají smyslového světa a mluví o primátu ducha nebo mysli, a distancovaným objektivismem hlavního proudu současné vědy, jenž podobně izoluje naše vědomí od smyslového světa tím, že popisuje přírodu jako determinovaný soubor objektů. Chci si uchovat víru v pozemský svět, který nezažívám jen jako hromadu objektů. Je stejně tak polem živým subjektů.
Je to upamatování na to, co jsme. Nikdy nezapomenout, že je to tělesná fotma, jazyk, chvějící se právě teď mezi mými zuby, jenž mi umožňuje dostat se do kontaktu se stromy a žábami i nebem nad hlavou. Je to tělo, se svým nervovým systémem a smysly, které nás přivádí do kontaktu se všemi ostatními bytostmi a umožňuje nám je pociťovat a zakoušet.
Jestliže si uvědomíme, že to, co nazýváme naší myslí, je projevem či aspektem těla, a uvědomíme-li si, že naše tělo je spojené s fyzickým světem kolem nás, pak jak může naše zkušenost nebýt spojená s fyzickým světem. A když my zakoušíme niternost, potom jistě i fyzický svět, v němž žijeme, musí stejně tak mít nějaký druh vnitřního vědomí.
Zakoušení, pociťování a vnímavost se nachází v každém kousku okolního světa. Nejde o to nechat rozplynout všechny odlišnosti v jakési nevýrazné jednotě, ale probudit se do nesmírné rozmanitosti zkušeností. Existuje tolik rozličných forem zkušenosti, cítění a vnímání.

nightlybird
17.03.2011

Eseje Earth in Eclipse, které jsou v podstatě základem této knihy vznikly na základě - nebo jsou výsledkem - veřejné diskuze v roce 2001 mezi Abramem a Wilsonem o názorech na vědu a etiku , která proběhla v Faneuil Hall v Bostonu a která byla několikrát publikována v různých verzích.