Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích

Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích
https://www.databazeknih.cz/img/books/89_/89560/bmid_problem-medii-jak-uvazovat-o-dnesni-SOS-89560.png 4 14 14

"Práce McChesneyho je mimořádně důležitá. Měla by být čtena pozorně a se zájmem, zejména lidmi, kterým jde o svobodu a základní práva." [ Noam CHOMSKY ] Slouží média obecnému blahu, nebo oligarchii? Je mediální systém založený na velkých korporacích slučitelný s životaschopnou demokratickou veřejnou sférou? Jak fungují zkorumpované politické principy, které takový systém vytvářejí? To jsou klíčové otázky protínající texty Roberta McChesneyho, mediálního analytika a profesora kadedry komunikace Illinoiské univerzity. Problém médií zahrnuje dva eseje z knihy "The Political Economy of Media" (New York, 2008): "Problém žurnalistiky" a "Jak přemýšlet o žurnalistice". McChesney v nich zkoumá témata politické ekonomie médií, mezi něž patří např. vztah žurnalistiky k demokratické praxi, porozumění propagandě (vládní i komerční), souvislosti mezi komerčními médii a depolitizací společnosti, zvláštní role inzerce ve formování mediálního trhu i obsahu, vztah médií ke globálnímu a současnému kapitalismu, vliv komercializace na kulturu, veřejnoprávní vysílání atd. Autorovy argumenty jsou podloženy dlouholetým výzkumem. Přináší hutnou kritiku probíhajícího procesu degradace žurnalistiky. "Probém médií" je nezbytným úvodem pro všechny, kteří chtějí rozumět médiím dnešního světa. Robert W. McChesney je profesorem na Katedře komunikace na Illinoiské univerzitě v Urbaně-Champaign. Spolu s Benem Bagdikianem, Edwardem Hermanem a Noamem Chomskym patří k nejznámějším představitelům kritiky médií ve Spojených státech. V poslední době vydal k tématu několik knih: Communication Revolution: Critical Junctures and the Future of Media (Komunikační revoluce), The Problem of the Media: U.S. Communication Politics in the 21st Century (Problém médií) a Rich Media, Poor Democracy (Bohatá média, ubohá demokracie). "Obecný postulát, že novináři jsou hlídacím psem demokracie, je v neoliberálním prostředí poněkud vyžilá a vyprázdněná floskule a pro společnost, která má být skutečně svobodná, je to podstatný problém."... celý text

Literatura naučná
Vydáno: , Grimmus
Originální název:

The Political Economy of Media: The Problem of Journalism; How to Think About Journalism , 2008


více info...

Přidat komentář

Beltrix
19.05.2020 4 z 5

Tahle tenká knížečka přináší pohled na vývoj novinařiny a na její současný stav. Za hlavní problém autor považuje otázku objektivity - na jednu stranu musí novináři vycházet ze zdrojů, na tu druhou však tvůrci PR toto vědí a je pro ně vcelku snadné určit, o čem budou média informovat, respektive o čem informovat nebudou. Zdánlivě to může vypadat jako americký problém, protože autor popisuje právě toto prostředí, ale nemyslím si, že by česká žurnalistika na tom byla o moc lépe.

Nikki.Jukki
26.04.2017 4 z 5

Hezky, přehledně a srozumitelně popsán problém současných médií. Velmi otevřeně i přes svou národnost kritizuje americké fungování médií a jejich spojení s politickými činiteli i velkými ziskuchtivými korporacemi. Vhodné bylo i uvedení do kontextu představením vývoje profesionální žurnalistiky a popis vzniku a dosavadních důsledků komercializace žurnalistiky. Autor si nebere servítky a naprosto bez cenzury potvrzuje danou situaci na konkrétních, někdy znepokojivých, příkladech.


Štítky knihy

masmédia (tisk, rozhlas, TV, internet) politika pokrytectví žurnalistika dezinformace cenzura

Autorovy knížky

2009  79%Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích