Právo šaría pro nemuslimy

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jejích nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás dotýká? Jaké budou důsledky, dovolíme-li muslimům řídit se šaríou a ne našimi zákony? Každý požadavek muslimů je založen na myšlence nastolení práva šaría v naší zemi. Měli bychom vůbec právo šaría povolit? Proč? Proč ne? Jak mohou politici nebo úředníci rozhodovat o právu šaría, když mu nerozumí? Je to správné? V této knize naleznete odpovědi na všechny tyto otázky.Kniha pro nemuslimy, jejíž obsah otevře obzor nejednomu čtenáři....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/23_/236316/pravo-saria-pro-nemuslimy-236316.jpg 4.553
Žánr
Literatura naučná, Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno, Center for the Study of Political Islam
Orig. název

Sharia Law for Non-muslims, 2010

více informací...
Nahrávám...

Komentáře (17)

Kniha Právo šaría pro nemuslimy

Přidat komentář
Skeeve
09.09.2019

Velmi důležitá příručka pro nás, "káfiry". Stručná a jasná. Warner nevychází jen z Koránu (který má především dva výklady, často se nám pak dostává jen ta jedna "umírněná" část), ale i "sunny". Dalo by se říci, že vychází i z praxe, z praxe ověřenou historií a neměnných vzorců chování každého "správného muslima". Ale ona tato praxe samotná není nic jiného, než dodržování zákonů šária. A kdo že je "opravdu správným muslimem"? Ten, jenž se řídí "prorokovými" slovy a má jeho činy za vlastní, neboť Mohamed je "ideální a dokonalý vzor muslima a islámské ctnosti".
Důležité je vědět, že v islámu nic jako sekularismus neexistuje. Právo šaría je dle muslimů dáno Alláhem, bohem. Dokonalé a neměnné. A valná část těchto zákonů se zabývá i tím, jak naložit s káfiry. Tedy nevěřícími - což jsou pochopitelně všichni, kdo nejsou muslimové.

Kromě knihy samotné bych doporučil sledovat přednášky, či videa s přednáškami samotného autora, Billa Warnera, který se politickému islámu věnuje již roky.

Emlo
08.04.2019

Z médií často počuť frázy, že Korán nemá jasný výklad a preto si ho moslimovia ohýbajú tak ako im vyhovuje... Pravda je taká, že výklad Koránu je známi už 1000 rokov a volá sa šaría.

leuska
17.08.2018

Tak jsem se zas něco zajímavého dověděla tady z té celé oblasti no...a necítím se bezpečně :D

Rihatama
29.05.2018

Matematik a fyzik, ale především vykladač tzv. politického islámu, Američan Warner má rozhodně dost posluchačů a čtenářů, abych se zájmem otevřela jednu z jeho knih, v tomto případě Právo šaría pro nemuslimy, která bývá označována jako jedno z jeho významných děl. Bill Warner je maximálně alarmující, pokud jde o hrozbu rozpínajícího se islámu. Warnerovo dílko je zhutněnou filipikou proti politickému islámu (který ale nedokáže oddělit od islámu-náboženství). Svou analýzu islámské doktríny, která nečerpá pouze z koránu (který podle Warnera existuje ve dvou různých vydáních), ale ještě z tzv. sunny (kterou tvoří síra a hadítha - soubory Mohamedových výroků a činů), totiž předkládá výhradně z kritického pohledu. Pro jiný, ucelenější pohled, je proto třeba sáhnout po jiném autorovi.

Warner nicméně osvětluje řadu základních pojmů, východisek a vzorců chování a zejména poukazuje americké (a evropské) slabiny, na něž islám útočí (všemi prostředky) ve snaze kontinuálního šíření politického islámu - džihádu - který je univerzální, neměnný a věčný. V tomto se mimochodem shoduje s Henry Kissingerem, který ve svém Uspořádání světa dále přesněji rozvádí terminologii džihádu, upřesňuje dělení muslimů na šíity a sunnity, jejich motivace ve věčném boji proti nemuslimům aj. Warner dále obšírně popisuje politiku absolutní podřízenosti, která v islámu panuje, či postoj islámu ke lži a zradě. V islámské doktríně je v zásadě vše přípustné, pokud se tak činí v zájmu islámu. Dualistická etika jistě není ničím novým v politické praxi. Její existence v islámu je však hodně znepokojující. Víme kam vedla v přístupu Hitlera a nacistického Německa k árijské rase a k židům. Nejvíce pak asi člověka děsí nenávist, jakou podle Warnera islám chová vůči nemuslimům, tedy bezvěrcům, v muslimské terminologii káfirům.

Zdá se mi, že Amerika či Evropa nemá se svými demokratickými a humanistickými principy a přístupy proti islámu šanci. Islámští věřící přitom nemusí v zásadě nic dělat ani stínat hlavy bezvěrcům. Stačí, když budou na těchto dominantně křesťanských kontinentech dost důrazně a vytrvale požadovat, aby mohli vykonávat svá islámská náboženská práva. A jak by mohl dnešní křesťanský svět někomu upřít právo na jeho víru na svém území, aniž by neporušil své vlastní demokratické principy? Warner určitě umí vyděsit víc, než se daří televizním kanálům a sociálním sítím.

Kočina
21.01.2018

Nezbytné si to přečíst. Protože se nás to bohužel týká. Sunou se k nám jako slimáci, pomalu ale jistě. Buď něco uděláme, nebo tady budou mít brzo domeček...

MartinK627
15.01.2018

Skvělá knížka o nelehkém tématu - stručná, jasná, výstižná. Díky, pane Warnere.

Stolda
14.05.2017

Přečetl jsem si knihu už z toho popudu,že jsme doma řešili vymazání komentářů mé partnerky zde na Databázi k podobné knize. Lidi,proboha,kde jsme zapomněli toleranci? Nejen k jiným kulturám,ale i k názorům na ně.Muslim ať zůstane muslimem,křesťan křesťanem,ale každý ať zůstane tam.kde mu jeho vira a čest velí zůstat. A bude pokoj na téhle krásné Zemi.

Garik
22.03.2017

Osobne nepochybujem, že sa jedná o prínosnú a v mnohom poučnú publikáciu. Napriek tomu som v hodnotení ubral body, pretože cez niektoré nedostatky som sa nevedel (nechcel) preniesť. Autor je predovšetkým matematik a fyzik, čo sa zreteľne podpisuje na skutočnosti, že predmet svojho skúmania – teda islam – vníma výrazne zúženou optikou. Niektoré hodnotové, kultúrne a inštitucionálne prvky našej euro-antlantickej civilizácie vníma ako premisy, z ktorých automaticky vychádza pri svojich súdoch bez toho, aby sa zamýšľal nad ich pravdivostnou hodnotou. To by u stručného textu tejto „osvetovej brožúrky‟ bolo aj pochopiteľné, v kontraste s touto úspornosťou je však opakovanie sa (napr. niektorých citácií). Napriek všetkým výhradám, ktoré by som ešte mohol uviesť, túto heslovitú brožúru odporúčam zaneprázdneným ľuďom aspoň na prvotné a rýchle oboznámenie sa s nebezpečenstvom, aké predstavuje islam. Pre tých, ktorí majú čas a záujem ísť viacej do hĺbky sú na našom trhu omnoho fundovanejšie a lepšie spracované publikácie (napr. Islám bez závoje Roberta Spencera).


„Politická podstata islámu je to, co tvoří hlavní rozdíl mezi právem šaría a židovským náboženským právem – halachou. Židovské právo o nežidech vůbec nemluví a jasně říká, že právo dané země má přednost před halachou. Šaría mluví hodně o káfirech a o tom, jak se k nim chovat, jak si je podrobit a vládnout jim.‟

„Islám zotročil Afričany, Evropany (přes milión), hinduisty, buddhisty a kohokoli, kdo stál džihádu v cestě. Islám zotročil víc lidí než jakákoli jiná kultura. Muslimové svou historii zotročování všech ras a náboženství nepřiznali, ani se za ni neomluvili.‟

„Když muslimové prvně přicestují, akceptují svůj nový domov. Jejich první krok je prohlášení, že islám patří s křesťanstvím a judaismem do jedné rodiny. Probíhají dialogy a „sbližovací‟ setkání pro média a káfirskou společnost. Prohlašují také, že západní civilizace je ve skutečnosti založena na islámském zlatém věku. Poté, co se tato tvrzení uchytí a jsou akceptována, přijdou na řadu požadavky po změnách v káfirské společnosti. Ti, kteří tyto změny odmítají, jsou nazýváni slepými fanatiky, islámofoby a rasisty, i když nikdo nikdy neobjasní, co má odpor proti politickému islámu společného s rasou.‟

„Káfirští představitelé neví nic o islámu a právu šaría. Všichni potkali příjemné muslimy, takže si myslí, že islám musí být dobrý a ti, kteří dělají problémy, jsou extrémisté.
Káfirští představitelé neví nic o dualistické etice nebo politickém podrobení. Prvořadá motivace káfirských představitelů je být milý a hrát roli tolerantního hostitele těchto nových hostů. Druhořadá motivace je neříci nebo neudělat něco, kvůli čemu by byli označeni za bigotní fanatiky.
Hlavní plán káfirských vládců počítá s tím, že pokud budou milí, muslimové uvidí, jak jsme skvělí, a reformují islám. Ale pokud je vaším cílem nastolit právo šaría, které se úspěšně uplatňuje již 1400 let, proč reformovat něco, co funguje?
Šaríu nelze reformovat. Jedná se o Alláhovo právo, a to je dokonalé, univerzální, úplné a bezchybné.‟

1