Prácheňský poklad II. Pověsti z kraje mezi Třemšínem, Ostrým a Libínem

Prácheňský poklad II. Pověsti z kraje mezi Třemšínem, Ostrým a Libínem https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/160763/bmid_prachensky-poklad-ii-povesti-z-kraj-pWj-160763.jpg 5 6 2

Prácheňský poklad série

< 2. díl >

Druhý díl pověstí Prácheňský poklad. Tentokrát pověsti z kraje mezi Třemšínem, Ostrým a Libínem.

Komentáře (2)

Komentáře 2 Recenze 0

V_M
V_M
14.10.2021 5 z 5

Cenný a působivý počin z pera jednoho z největších znalců genia loci Pošumaví a Šumavy. Fibich prezentuje pověsti a zkazky z někdejšího Prácheňska nezkrášlené, lapidární, ve snaze nechat vyniknout jejich jádro. Činí tak ovšem s jazykovým citem schopným dovedně - byť ve vší střídmosti - navodit jejich primární mluvený, ústním vyprávěním formovaný a utvrzovaný charakter. Bohužel vlastním jen tento druhý svazek z celkem čtyřdílného cyklu, nicméně patrně nebudu daleko od pravdy, když případné čtenáře upozorním na jistou změťovitost uspořádání knihy (a někdy i líčení samotných dějů), ne zcela průhledný systém v řazení jednotlivých oddílů a pověstí, ale i v úvahách a interpretacích závěrečného autorova zamyšlení nad pověstmi. Možná je Fibich rafinovanější, než se mi zdá, ale sám se v tom kýžené systematičnosti dobrat nedokážu. To však koneckonců nemusí být na škodu: zkrátka i struktura knihy a občas také jednotlivých vyprávění reflektuje živelnost a jistou asociativnost přirozeného lidového vyprávění, hovorů ve světnici nebo třeba v hospodě... Nejste-li z regionu, čtěte to s mapou při ruce (jen škoda, že přesnější lokalizace pověstí je často uvedena pouze v obsahu, místy navíc v neexistující, snad historické či lokální, podobě - např. mnou nerozšifrovaný Hlohočov). Anebo si knížku vezměte s sebou rovnou na dovolenou: je to skvělá pozvánka do spousty půvabných a tajuplných krajin, pro mě osobně hlavně do méně známých částí Prácheňska, jako je Kasejovicko, Sedlicko, Nalžovohorsko, Kraselovsko či Vacovsko.

mot33
mot33
21.04.2017 5 z 5

poutavé čtení pro mě se zde objevilo něco co jsem ještě nevěděl.