Pojď, buď Mým světlem

Pojď, buď Mým světlem
https://www.databazeknih.cz/img/books/11_/116261/pojd-bud-mym-svetlem-116261.jpg 4 12 12

Soukromá korespondence světice z Kalkaty. Matka Tereza se už za svého života stala doslova symbolem milosrdenství pro lidi všech vyznání a životních cest. Její péče o nemocné, umírající a chudé, žijící na okraji společnosti, se setkala s uznáním a úctou po celém světě. Lidé obdivovali její prostotu a opravdovost a byli přitahováni radostí a pokojem, které z ní vyzařovaly. Málo se však zatím vědělo o jejím skrytém duchovním životě a o jejích vnitřních zápasech. Skoro nic také nebylo až do současné doby známo o zjevení, v kterém jí Kristus odhalil poslání jejího života: Pojď, buď Mým světlem. Otec Kolodiejchuk v této knize zpřístupňuje korespondenci Matky Terezy a další dosud nepublikované texty: její deník, zápisky z duchovních cvičení, veřejné promluvy, svědectví o jejím životě… Zachycuje tak všechny podstatné události jejího života a povolání. Můžeme spatřit pravou tvář její svatosti a odhaluje se nám celá hloubka a dramatičnost jejího vnitřního života. Matka Tereza zde vystupuje jako mystička, jejíž vnitřní život hořel ohněm služebné lásky a jejíž nitro bylo připravováno a očisťováno silnými zkouškami víry a skutečnou temnou nocí duše.... celý text

Duchovní literatura Náboženství
Vydáno: , Karmelitánské nakladatelství
Originální název:

Come be my light , 2005


více info...

Přidat komentář

Achillesaželva
26.12.2023 5 z 5

Tato kniha není v žádném případě biografií, která by mapovala na prvním místě práci a dílo Matky Terezy, spíš je to vhled do jejího vnitřního světa, mapa její spirituality a vztahu k Bohu. Nečte se snadno, protože člověk by čekal ženu tryskající extázemi radosti, zatímco ona v srdci žila největší mystiku - temnou noc Boha. Pozbavena veškeré útěchy, stále v nejistotě a mlze, a přitom pevně ukotvená v Kristu, kterému složila dodatečný slib - okamžitého plnění Jeho vůle. Nesmírně si cenila adorace, tvrdě na sobě pracovala, nesnesla pokrytectví a sebelítost. Jejím zpovědníkem byl jezuita, kterému píše dopisy - viz kniha a pravidelně koná ignaciánské duchovní cvičení. Řekla, že lepší nezná. Pro pochopení knihy je potřeba vyznat se alespoň v základních pojmech a principech spirituální teologie. Vědět, co je to teze-antiteze-syntéza, temná noc smyslů, temná noc ducha. V opačném případě hrozí nepochopení, nuda... možná zklamání. Je to prostě mystika a není úplně snadná. Matka Tereza je obrovská světecká osobnost přelomu tisíciletí. Osobně navštívila v 90.letech také ČR.

Petronelka123
14.11.2023 1 z 5

Tak nějak jsem neměla sílu to dočíst. Ačkoliv práci Matky Terezy obdivuji, nějak jsem nezvládala tu její vytrvalost a jistou urputnost...no, možná dozraji a někdy si ji dočtu.


archandelka
01.01.2018 5 z 5

"Jestli se někdy stanu svatou - určitě budu světicí "temnoty". Neustále budu z nebe odcházet - abych rozsvěcovala světlo těch, kdo jsou na zemi v temnotě."
Nečetlo se mi to úplně dobře, ale po přečtení této knihy nezbývá, než se ještě hlouběji sklonit před touto mimořádnou ženou a jejím mimořádným dílem. A ty malé střípky, které odhaluje ve své korespondenci, její velikost jen dokreslují.