Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

kniha od:

nehodnoceno
Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

KoupitKoupit eknihu

V pořadí devátý svazek ediční řady Prameny k českým dějinám 16.–18. století zpřístupňuje prostřednictvím moderní kritické edice memoáry představitelů tří generací nižšího šlechtického rodu Bukovanských Pintů z Bukovan. Jejich pamětní zápisy se dochovaly v barokním opisu augustiniánského řeholníka Vincenta od svatého Viléma a z časového hlediska pokrývají především podstatnou část předbělohorského období. Nejhodnotněji přitom vypovídají o prožitcích a způsobech uvažování i jednání svých dvou hlavních tvůrců, jimiž se stali bukovanští rytíři Přibík a Jan. Nedílnou součást práce proto tvoří rovněž úvodní, biograficky pojaté pojednání, které se s oporou v rozmanitých typech pramenů věnovalo životnímu směřování obou urozených mužů. Osobnosti těchto konkrétních zástupců nižší šlechty byly nahlíženy v průsečíku jejich každodenního počínání, veřejného uplatnění, sítí sociálních vztahů, válečných zážitků, úvěrových kontaktů, strategií sebeprezentace nebo rodových tradic. Vlastní edice vznikala v souladu se současnými vědeckými nároky a byla opatřena podrobným poznámkovým aparátem i jmenným a zeměpisným rejstříkem....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/42_/427415/pameti-pribika-a-jana-bukovanskych--V8v-427415.jpg 00
Žánr
Literatura faktu, Historie
Vydáno, Nová tiskárna Pelhřimov
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

Autor a jeho další knihy