Od blechy po slona

Od blechy po slona https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/258697/bmid_od-blechy-po-slona-258697.jpg 4 3 3

Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ Pracovní pomůcka propojující přírodopis s matematikou je určena pro žáky 2. – 5. ročníku ZŠ. V souladu s moderními pedagogickými požadavky podporuje mezipředmětové vazby (matematika, přírodověda, český jazyk a literatura, vlastivěda). Zároveň se jedná o téma, které je dětem velmi blízké. Každá kapitola se skládá z medailonku zvířete a slovních úloh, rozdělených na dvě úrovně obtížnosti. Medailonek obsahuje biologické informace o zvířeti (popis těla, strava, životní prostředí i specifické údaje jako rychlost pohybu, péče o mláďata a další), následují různé zajímavosti – například hmotnost rekordního pštrosího vejce, doba dojení kozy, připomenutí literárních postav – Kvak a Žbluňk, kocour Mikeš aj. Sbírku lze využít jako učební materiál v rámci výuky matematiky, prvouky či přírodovědy, lze z ní čerpat náměty pro samostatnou práci pro nadané děti nebo z ní zadávat úkoly pro domácí procvičování. Poskytuje podklady pro skupinovou práci nebo může sloužit jako pomůcka pro projektové dny. Kniha je doplněna veselými ilustracemi výtvarníka Václava Kotrcha.... celý text

Přidat komentář

Broukodrak
13.08.2021 4 z 5

Tahle knížka mnou nebyla čtena dobrovolně, ale vnuceně, jelikož má zlá matka jednoho dne řekla: "Tak! Terezo, od teď budeš počítat z téhle knížky, protože tu starou početnici jsi někam schovala!" A bylo. Příklady v knížce byly tématické ke zvířatům, třeba u zebry se počítalo, kolik zeber pytláci ulovili. Příkladů bylo u každého zvířete šest, občas i sedm, část příkladů je lehčí, část těžší. Naneštěstí ze stejné početnice počítal i brácha, takže jsme se o ní občas trošku porvali... Kdyby to nebylo učení, dám pět hvězd, takle dávám jen čtyři.