Neuróza a lidský růst

Neuróza a lidský růst https://www.databazeknih.cz/img/books/94_/94950/bmid_neuroza-a-lidsky-rust-TwJ-94950.jpg 4 24 24

V knize Neuróza a lidský růst píše autorka, jedna z nejuznávanějších postav působících na poli psychoanalýzy, o neurotickém procesu jako o zvláštní formě lidského vývoje, jako o protikladu zdravého růstu. Popisuje různá stádia tohoto procesu, neurotické projevy, tyranii vnitřních příkazů a neurotická řešení konfliktů, jež pramení z nezdravých postojů jako je dominace, sebezapírání, závislost či rezignace. Popisuje síly, jež člověku napomáhají nebo naopak brání uvědomit si svoje možnosti. Toto již 40. vydání knihy obsahuje novou předmluvu od PhDr. Stephanie Steinfeld a MUDr. Jeffreyho Rubina z Amerického psychoanalytického institutu.... celý text

Literatura naučná Psychologie a pedagogika
Vydáno: , Pragma
Originální název:

Neurosis and Human Growth , 1950


více info...

Přidat komentář

J.F.
23.06.2022 4 z 5

Ano, hodně složité, taky proto, že výklad se někdy složitě větví, ale kapitoly nejsou nijak členěny; výklad je navíc skoro jen teoretický, kazuistik pomálu. Ale četba stojí za to; získáme důkladný vhled do "základního vnitřního konflktu" mezi idealizovaným já a já skutečným; do dvou podob idealizovaného já; do mechanismu neurotické pýchy a neurotického sebepohrdání; do tří neurotických "řešení" vnitřního konfliktu (expanze, sebezapírání, rezignace). O terapii, tj. o tom, co s tím vším, se dovíme relativně málo, ale i to je cenné.

Věruška994
03.01.2022 5 z 5

Při čtení člověka napadne, že má všechny popisované příznaky. Kniha donutí přemýšlet nad hodnotami, smyslem života, chováním v běžných i zátěžových situacích. Jednoduše objevíte další kousek svého já. Psychoterapii asi nahradit nemůže, nevím, nemám zkušenosti, ale člověk si může pročítat části znovu a znovu a vracet se v myšlenkách, dokud nepochopi.


Beebee
14.03.2017 5 z 5

Opakovaně jsem knihu četla, hodně dobrý pomocník pro péči o pacienty a pochopení vlastní neurosy... Horneyová je velmi dobrý psychoterapeut s vhledem do souvislostí, odhaluje jen tušené a to dopodrobna a svým specifickým způsobem. Dle toho co, vím, sama válčila se svojí symptomatikou a odhodlaně pátrala, aby to co nejlépe pochopila.

Graem
14.12.2014 4 z 5

Opravdu hodně složité, rozhodně by to chtělo číst s nějakým dříve nabytým povědomím o tématu. Na to, že jsem to četla jen kvůli krátké práci na psychologii, jsem si teda naložila. Ale na druhou stranu mě obohatila novými informacemi z oblastí, o jejichž existenci jsem pomalu neměla tušení. Opravdu logicky podávala vysvětlení všech svých teorií a tvrzení a pro někoho, kdo se zajímá o neurózu obecně a o to, co se v člověku s neurózou odehrává, je to skvělá kniha.

petaSk
06.07.2014 5 z 5

Hutná kniha, co do informací. Nevím, jak platné nebo rozvinuté jsou poznatky Karen Horney dnes, ale její výklad o neuróze mi smysl dával a pomohl mi nahlížet na mnohé vnitřní konflikty z jiného pohledu. Ale jak píše sama Horney, intelekutální uvědomění nestačí, musíme své konkrétní konflikty procítit, abychom poznali sami sebe. Ačkoliv je kniha velmi poučná, nemyslím si, že by v případě neurotiků stačila jako náhrada za psychoterapii. Ale to by nedokázala žádná kniha a tato k tomu ani nebyla určena.

Štítky knihy

psychologie psychoanalýza neurózy

Autorovy další knížky

Karen Horney
německá, 1885 - 1952
2000  88%Neuróza a lidský růst
2007  89%Neurotická osobnost naší doby
2004  77%Ženská psychologie
2023  %Sebeanalýza