Na prahu zkázy

Na prahu zkázy
https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/459657/na-prahu-zkazyhhJqdg-fTH-.jpg 5 2 2

Kniha se věnuje loveckým zámečkům olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera vystavěným na Drahanské vrchovině: Juliusburgu, Troyersteinu a Ferdinandsku. Většina knihy je věnována právě Ferdinandsku, životě v něm i v jeho okolí: autor čtenáře seznamuje s církevní a lesnickou minulostí, včelařskými experimenty, fenoménem turismu, převzetím zámku prvorepublikovou armádou, německou okupací i poválečným vývojem. Informace o vydání knihy v listopadu 2020 je ve Vyškovském zpravodaji 12/2020 na str. 13. Viz zdrojový web.... celý text

Přidat komentář

Boby17
27.02.2021 5 z 5

Přínosná a veskrze objevná kniha je věnována loveckým zámečkům olomouckých arcibiskupů, s důrazem na nejvýstavnější z nich, na Ferdinandsko. Zámecký areál je ukryt uprostřed Vojenského výcvikového prostoru Dědice, což je zároveň správní území vojenského újezdu Březina. Zámeček jsem několikrát spatřil z dálky, když nás v přijímači v roce 1993 vezli na korbě Tatry 8x8 na střelby ze samopalu a o rok později coby řidič UAZu při několikadenním vyvedení celého bučovického 2. vojenského záchranného pluku civilní obrany na srubový tábor. Již tehdy jsem litoval, že si budovu nemohu prohlédnout. Knížka to tedy s odstupem mnoha let napravila a to měrou vrchovatou. Autor se tématu věnoval opravdu důkladně a zevrubně, o čemž se každý čtenář může přesvědčit. Knížka je vytištěna na kvalitním křídovém papíru, takže plně vyniknou historické mapy, archivní i současné fotografie. Doufám, že se nenaplní název knihy a stavba se od prahu zkázy odvrátí na cestu obnovy. Dle současných fotografií je stav budovy tristní. Jako záklaďáci jsme Vojenskou správu budov nazývali patrně výstižnějším a pravdivějším názvem Vojenská zkáza budov. Zdá se, že armádě nevadí, že je zámek památkově chráněný, patrně čeká, až se naplní smutný citát z jednoho protokolu stavebního úřadu: "Usilovnou památkovou péčí došlo k destrukci objektu." Knížku upřímně doporučuji všem zájemcům o památky i o vojenskou historii a dávám všech pět hvězd. Jedinou (úsměvnou) chybu, či spíše protimluv, jsem nalezl na straně 53 ve slovním spojení "dvě budky WC".