Multikulturní výchova

Multikulturní výchova
https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/28131/multikulturni-vychova-28131.jpg 3 3 3

Problémy soužití lidí z různých etnických, rasových a kulturních skupin jsou dnes zvlášť naléhavé. Proto se stávají i součástí školního vzdělávání v podobě multikulturní výchovy. Tato příručka vychází z požadavků, které na učitele a žáky klade Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, v němž je multikulturní výchova zařazena jako tzv. průřezové téma. Autor objasňuje teorii a praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Knížka je určena učitelům a studentům pedagogických oborů, pracovníkům ve školství i zájemcům z širší veřejnosti. Text je doprovázen ilustračními rámci, v nichž jsou uváděny praktické příklady a výsledky zajímavých výzkumů, a didaktickými aplikacemi.... celý text

Přidat komentář

Emik87
22.02.2024 4 z 5

Kniha je zajímavým základem pro studium multikulturní výchovy. Poskytuje nejen přehled teorie, ale také důležité body do praxe.