Minority a film

nehodnoceno
Minority a film https://www.databazeknih.cz/img/books/49_/490931/minority-a-film-vLz-490931.png 0 0 0

Zborník Minority a film tvorí súbor príspevkov z 14. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 23. októbra 2011 v kaštieli Topoľčianky. Hlavnou témou pravidelného výročného stretnutia českých a slovenských filmových historikov a teoretikov sa stalo zobrazovanie minorít vo filme, najmä v kontexte stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Konferencia sa na jednej strane ideovo zamerala na analýzu umeleckých spôsobov zobrazovania predstaviteľov národnostných menšín a historických udalostí, ktoré priamo a bezprostredne zasahovali do ich každodenného života, ale zároveň otvorila priestor aj pre úvahy o širokom spektre kultúrnych, spoločenských i rôzne geopoliticky vzdialených menšín. Program konferencie určovali tieto témy: 1) predsudky v zobrazení vzťahov medzi príslušníkmi väčšinového etnika a menšín; 2) otázka dvoj- resp. viacjazyčnosti; 3) menšiny a násilie; 4) štátna hranica ako miesto napätia; 5) otázka identity menšiny a asimilácia; 6) kultúrne podobnosti a rozdiely. ([zborník príspevkov zo 14. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala 20.-23. októbra 2011 v kaštieli Topoľčianky).... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

film

Autorovy knížky

Martin Kaňuch
slovenská, 1973
2012  %Minority a film

Kniha Minority a film je v

Chystám se číst1x
dalších seznamech1x