Města zdí. Život a smrt obchodních center

Města zdí. Život a smrt obchodních center https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/362389/mid_mesta-zdi-zivot-a-smrt-obchodnich-c-Odp-362389.png 4 15 5

Kniha Anny Beaty Háblové pojednává o obchodních centrech, jejich architektonickém vývoji, ale i o roli, jakou hrají v životě současné společnosti i v rámci urbanistické struktury města. Fundovaný a poučený výklad se zde kombinuje s velmi čtivou formou, doplněnou vtipnými ilustracemi. Při vší odlehčenosti textu však publikace Města zdí jasně poukazuje na závažnost problému, který obchodní centra vnesla do městského organismu a městského života. Obchodní centrum není jen jedním z mnoha stavebních typů, ale je fenoménem, na němž lze odhalit mnohé podstatné rysy současné civilizace. Autorčina kritika nákupních center však není jednostranná ¬– chápe, že obchodní centra jsou a budou součástí našeho urbánního prostředí a je třeba hledat formy, jak je lze koncipovat vstřícněji vůči okolní městské tkáni.... celý text

Žánr:
Literatura naučná

Vydáno: , Dokořán
více info...

Komentáře (5)


Kikina105
Kikina105
05.08.2021 4 z 5

Byl to právě název, co mě přimělo knihu v knihkupectví uchopit do rukou. A jsem ráda, že se tak stalo. Bohatě ilustrovaná kniha přináší vhled do životního cyklu obchodních center. Proč tu jsou, k čemu slouží, jak zapadají do konceptu měst a co vše s sebou přináší. Od jejich počátků až po současnost. Teorie je doplněná praxí. Na stránkách se tedy setkávají jak světová obchodní centra (pasáže, domy), tak i ty české, na kterých si jasně dokážete představit jak fungují, jak jsou tvořeny. Pak si jen řeknete - "No jo, však je to obrovský barák s jedním vstupem a východem, kde člověk zapomene na plynutí času a svět se jakoby zastaví." Nejsem odborník na architekturu, jsem jenom laik co si ze zvědavosti občas přečte zajímavé knihy. Tato je bezesporu jedna z nich. Otevírá prostor pro vlastní otázky a snění. Skvělý počáteční bod (a nenáročný) pro rozšíření obzorů.

memphisz
memphisz
07.03.2021 4 z 5

Ačkoliv mě na první pohled nezaujalo grafické zpracování obálky, obsah mě velmi mile překvapil! Autorka svěží a čtivou formou vysvětluje, co je špatně na současných obchodních centrech, kde se vzala a jak ovlivnila život ve městech. OCčka jsou důležitou připomínkou toho, že dobrý úmysl může být po privatizaci a komercializaci zájmů zprzněn do naprosto otřesné karikatury sebe sama.


salamandrina
salamandrina
08.12.2020 4 z 5

„Toto předstírání duchovní plnosti, která je naopak duchovní prázdnotou, odhaluje obchodní centra jako psychopatické budovy, které vás finančně i psychicky vysají, a na místo odpočinku zde pocítíte úzkost a vyčerpání..”

Zajímavá kniha od architekty o obchodních centrech. Není úplně jen kritická, ale ukazuje i cesty, jak to dělat jinak a lidštěji, aby OC byla součástí města a ne jen nepřátelskou kostkou na kraji, kam se nedá dostat jinak než autem

MirekUL
MirekUL
28.04.2020 5 z 5

Zajímavá kniha, ve které je pojednáno o nedílné součásti dnešních moderních měst, a to obchodních centrech. V knize je velmi podrobně popsána jejich podstata, principy fungování, vlivy na bezprostřední lokality i historický kontext jejich vzniku. Obsah knihy je velmi zdařilý a zajímavý. Z hlediska formální stránky mi vadila jedna věc, a to že se autorka v některých částech knihy uchylovala k Ich formě, což mi pro de facto odbornou knihu nepřipadá vhodné.

Jonny
Jonny
15.01.2020 4 z 5

Tahle kniha se autorce povedla.
Je krásná. Dobře se čte. A ta srozumitelná forma jakou je předkládán vhled do světa architektury!
Navíc je autorka Češka, díky tomu jsou zmiňována česká (resp pražská) nákupní centra a já tak byl aspoň občas v obraze o jaké budově je řeč.

Autorovy další knížky

2022  75%Směna
2019  86%Nemísta měst: Opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst
2017  87%Města zdí. Život a smrt obchodních center
2018  72%Nevypínejte
2012  76%Kry

Kniha Města zdí. Život a smrt obchodních center je v

Právě čtených1x
Přečtených20x
Čtenářské výzvě5x
Doporučených1x
Knihotéce5x
Chystám se číst12x
Chci si koupit6x
dalších seznamech1x