Mať volá!: Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - teoretické a historické aspekty

nehodnoceno
Mať volá!: Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - teoretické a historické aspekty https://www.databazeknih.cz/img/books/51_/519413/bmid_mat-vola-propaganda-vymeny-obyvatel-0bV-519413.jpg 0 0 0

Autorka vo svojej publikácii analyzuje propagandistické aspekty rovnomennej akcie realizovanej po druhej svetovej vojne na maďarskom území. Menšinová politika po druhej svetovej vojne v sebe integrovala aspekt kolektívnej viny menšín za vojnu a kládla si za cieľ vytvoriť jednotný národ Čechov a Slovákov, aby sa tak zabezpečila bezproblémová kontinuita krajiny v budúcnosti. Po odsune nemeckej menšiny sa vtedajším predstaviteľom Československej republiky nepodarilo zabezpečiť rovnaký odsun Maďarov. Po dlhých prieťahoch a rokovaniach sa obe strany dohodli a podpísali Dohodu o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Úspech výmeny obyvateľstva podmieňoval článok V. o recipročnom charaktere výmeny, čo v praxi znamenalo, že sa z územia Československa malo presťahovať̌ toľko Maďarov, koľko sa na výmenu obyvateľstva prihlási Slovákov z Maďarska. Záujem československých politických špičiek o čo najvyššie číslo prihlásených Slovákov na výmenu bol zrejmý práve v organizácii veľkej propagandistickej akcie. Špecifickosť propagandistického procesu, jeho etapy a súvislosti, či diferenciácia od propagácie alebo presviedčania sú v publikácii podložené mnohými teoretickými východiskami, na základe ktorých autorka postavila vlastnú analýzu propagandy výmeny obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom. Rozdelenie na jednotlivé etapy sledovalo zmeny v charaktere propagandy a využívanie rozdielnych propagandistických prostriedkov. To, aké metódy a prostriedky propagandisti využívali, ako rozoznať antipropagandu, aké modely fungovania propagandy poznáme, či má propaganda súvis s farbami, alebo čo je kritická diskurzívna analýza, si môžete prečítať v novej publikácii. Zároveň je zaujímavé sledovať na analýzach konkrétnych príkladov minulosti podobnosti a rozdiely v propagande dneška.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

Československo Maďarsko propaganda poválečná doba národnostní menšiny nucené vystěhování

Autorovy knížky

Lucia Heldáková
slovenská, 1991
2020  %Mať volá!: Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - teoretické a historické aspekty