Ľudská osoba - Filozofická antropológia

Ľudská osoba - Filozofická antropológia https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/357371/bmid_ludska-osoba-filozoficka-antropolog-mIF-357371.jpg 5 1 0

Čím je človek a aké sú štruktúry jeho bytia od biologických po duchovné? Ako poznať a pochopiť jeho individualitu a postavenie vo svete? Aký je jeho vzťah k transcendentnému bytiu? Na tieto otázky sa Edita Steinová snaží nájsť odpoveď v prednáškach na tému stavby ľudskej osoby z rokov 1932 a 1933. V tejto práci spája fenomenologické prístupy so scholasticko-tomistickou koncepciou človeka najmä u Tomáša Akvinského. Autorka skúma človeka na stupňoch jeho bytia ako fyzické telo, živú bytosť, bytosť s dušou a obdarenú duchom. Chápanie človeka ako slobodnej, duchovnej bytosti, mikrokozmu otvoreného dovnútra a navonok, schopnej zodpovedného života a hľadača Boha, rozvíja v hlbokých analýzach jeho vnútra, duševného života a formovania individuality ako sociálnej a kultúrnej bytosti. Svoje úvahy orientuje smerom k filozofii výchovy v duchu kresťanskej metafyziky.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

metafyzika filozofická antropologie křesťanská filozofie

Autorovy další knížky

Edita Stein (p)
německá, 1891 - 1942
2000  95%Věda kříže
1991  100%Myšlenky a dopisy
1991  100%Vánoční tajemství
2000  85%Myšlenky a meditace
2005  0%Cesty k vnitřnímu ztišení

Kniha Ľudská osoba - Filozofická antropológia je v

Přečtených3x
Knihotéce1x
Chystám se číst6x