Listy o DAVe

nehodnoceno
Listy o DAVe https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/365795/bmid_listy-o-dave-kcy-365795.jpg 0 0 0

"Všetko sa to začalo vlastne už koncom prvej svetovej vojny. Pomaly vyrastali z chlapčenských nohavíc, bystrejšie vnímali okolitý svet a videli v ňom toľko nepekného, nedobrého, nespravodlivého, že to v ich mysliach nemohlo nezanechať trvalé stopy. Viacerí z nich na vlastnej koži zakúsili strasti zázemia, niektorí sa dostali až do zákopov. V krátkom čase sa toho na nich nakopilo priveľa, ale z množstva zážitkov utkvievala v pamäti predovšetkým jedna myšlienka: biedu, neporiadok, nezmyselné zabíjanie atď. možno odstrániť, je na to prostriedok. O takéto závery sa pričinili zvesti o proletárskej revolúcii v Rusku a jej výsledkoch. Prinášali ich najmä frontoví bojovníci a bývalí zajatci, ktorí by boli radi podľa ruského vzoru naprávali pomery aj vo svojej domovine. Dospievajúcim a chápavým mládencom nič neušlo. Po utvorení nového československého štátu sa zásluhou niektorých českých profesorov dostávajú od inštinktívneho poznávania a vysvetľovania vecí a javov sveta k socialistickému učeniu. Štefan Drug" (Anotácia na prebale) Antológia korešpondencie. Zostavil, úvod "Davisti o sebe", poznámky a vysvetlivky napísal Štefan Drug. Obsahuje listy od týchto osobností: Clementis, Fulla, Gottwald, Jilemnický, Križka, Novomeský, Obtulovič, Okáli, Sirácky, Svetlík, Tomašík, Urx.... celý text

Přidat komentář