Legionáři s lipovou ratolestí III.

Legionáři s lipovou ratolestí III.
https://www.databazeknih.cz/img/books/27_/275519/mid_legionari-s-lipovou-ratolesti-iii-1YU-275519.jpg 4 7 7

Tváře československé armády - 16 generálů-legionářů. Kniha mapuje životní osudy dalších šestnácti bývalých legionářských velitelů (arm. gen. Josef ŠNEJDÁREK, div. gen. František NOSÁL, arm. gen. Ludvík KREJČÍ, div. gen. Vladimír PŘIKRYL, arm. gen. Vojtěch Boris LUŽA, div. gen. Miloš ŽÁK, div. gen. Jiří HUDEČEK, div. gen. Josef KOUTŇÁK, div. gen. Alois MACHAČÍK, div. gen. Josef BERÁNEK, arm. gen. Sergěj Jan INGR, brig. gen. Vladimír KAJDOŠ, div. gen. Miroslav Tomáš MIKLÍK, gen. just. Jan STANĚK, arm. gen. Bohumil BOČEK, arm. gen. Šimon DRGÁČ). Najdete mezi nimi velitele bojových jednotek, zpravodajce, techniky i vojenské pedagogy. Několik z nich zastávalo nejvyšší funkce v Hlavním štábu československé branné moci, byli členy vlád generála Syrového i exilové vlády v Londýně. Bojovali v srbských jednotkách, v československých legiích v Rusku ve Francii i v Itálii. Většina z nich se významným způsobem zapojila i do protinacistického odboje, a to jak na domácí frontě, tak i v zahraničí. Vedle popisu jejich osudů v knize naleznete více než 200 fotografií a seznámíte se i s klíčovými okamžiky vzniku našich legií v Rusku, Francii a Itálii, stejně jako s významnými boji, jimiž českoslovenští legionáři prošli.... celý text

Přidat komentář

Dant76
08.01.2023 5 z 5

Kniha o osobnostech naší prvorepublikové armády, jež měli společnou legionářskou minulost a generálskou hodnost. Většina z nich se významně zapojila do protinacisticého odboje. Někteří zato zaplatili životem. Několika dalším se za jejich minulost "odměnili" komunisti vězením a jinou perzekucí...

MilBart
12.10.2022

Mnohdy zapomenutí hrdinové. Např. Top: Arm. Gen. p. Josef Šnejdárek a Arm. Gen. p. Vojtech Boris Luža, Arm. Gen. Vojcechovský - čest jejich památce.


jan.para
02.12.2021 4 z 5

Publikace obsahující několik profilů legionářů s velkým množstvím přiložených fotografií a dokumentů. Naprosto úžasný a neuvěřitelný je popis života Josefa Šnejdárka, který žil a dýchal bojem. Doporučuji jeho knihu Co jsem prožil.