Laudabile Carmen část I - Římská metrika

kniha od:

nehodnoceno
Laudabile Carmen část I - Římská metrika obálka knihy

Koupit

Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o římské metrice. V první části seznamuje čtenáře s hlavními prozodickými zásadami, v části druhé pak se všemi důležitějšími veršovými a strofickými útvary. Ke všem uváděným pravidlům a veršovým útvarům jsou zařazeny četné příklady, a to v textové i metrické (grafické) podobě. Vzhledem k tomu, že se současný odborný zájem i vysokoškolské studium zaměřují nejen na díla klasického období, ale i na básnická díla období okrajových, jsou u jednotlivých veršových rozměrů voleny příklady ilustrující daný jev v co nejširším časovém spektru. To by mělo přispět k ucelenější představě o básnické produkci v celém průběhu trvání římské poezie i o formálním vývoji té které veršové formy....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/17_/177122/laudabile-carmen-cast-i-rimska-metrika-177122.jpg
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Laudabile Carmen část I - Římská metrika