Konec: Německo 1944-45

Konec: Německo 1944-45 https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/163275/bmid_konec-nemecko-1944-45-163275.jpg 4 35 5

Mistrná a ojedinělá studie mechanismů fungování nacistické společnosti v závěrečných měsících druhé světové války. Na téma porážky a konce nacistického Německa byl napsán již bezpočet knih. Dosud žádná se však do hloubky nezabývala zásadními otázkami, které se v souvislosti s jeho koncem nutně nabízejí. Co pohánělo Německo k tomu, aby dál bojovalo, ačkoli bylo jasné, že válka je prohraná? Jak rozkládající se hitlerovský stát v rozbité zemi dokázal vůbec dýchat až do momentu, než Rudá armáda stanula u budovy Říšského kancléřství? Proč se německý národ nezachoval jako v roce 1918 a nevzepřel se režimu, jenž jej v posledních měsících vystavil brutálnímu teroru a který celou zemi očividně vedl do záhuby? Proč armáda stále poslušně plnila Hitlerovy nesmyslné rozkazy? Do jaké míry se na sebezničujícím kurzu podílel strach a fanatismus Němců? A jakou roli v agonickém a zarputilém vzdoru třetí říše měl spojenecký požadavek bezpodmínečné kapitulace? Na to se pokouší odpovědět ve své nové knize Konec. Německo 1944–45 Ian Kershaw, uznávaný britský historik a expert na éru nacistického Německa. Komplexní, poutavé a zároveň velmi drastické líčení finálních měsíců existence hitlerovského státu, protkané citacemi z dobových úředních dokumentů, soukromých dopisů a deníkových zápisů, začíná nezdařeným atentátem na Hitlera v červenci 1944 a končí diktátorovou smrtí a kapitulací v květnu 1945. Text je opatřen hutným poznámkovým aparátem a doplňuje jej jedinečná fotografická příloha spolu s mapkami.... celý text

Válečné Literatura naučná Historie
Vydáno: , Jota
Originální název:

The End , 2011


více info...

Přidat komentář

PeterSch
10.04.2024 4 z 5

Kniha je zajímavá úzce zaměřeným tématem. Autor s pomocí četných zdrojů sleduje a hodnotí důvody, proč nacistické Německo na sklonku války nevzdalo svůj marný boj dříve. Využívá k tomu dopisy vojáků, hlášení a sleduje i výpovědi vysokých představitelů režimu. Bohužel však svá tvrzení často opakuje a používá velmi obecné fráze, které se časem v knize již přejídají. Lepší by mohla být i koherence knihy. Hodně se skáče. Ocenil bych naopak kladený důraz na vztahy mezi režimem a obyčejnými lidmi. Čímž se však autor často dopouští zobecňování. Knize by slušelo krácení. Klidně na polovinu.

Celkově velmi přínosná kniha období konce 2. sv války. Výborný obraz postupného institucionálního rozkladu. Autor je, dle mého názoru, dobrým historikem, bohužel však o trochu horším spisovatelem.

adales
24.03.2021 4 z 5

Často, když jsem viděl nějaký dokument o druhé světové válce, jsem si říkal, jak je možné, že německý národ dovolil prakticky kompletní zničení své země, ačkoliv bylo dávno jasné, že válku nevyhraje. Jak je možné, že se nevzbouřil a nezbavil se vůdců, kteří jej hnali do neodvratitelné katastrofy. Proč, proboha, dál zbytečně umírali. Tato kniha mi na tyto otázky konečně poskytla odpověď. A to takovou, že mi nyní připadá chování Němců v posledním válečném roce pochopitelné a de-facto se dá říct, že se možná za dané situace možná ani jinak zachovat nemohli. Čtení to není nijak příjemné, protože je doslova protkáno smrtí a utrpením, kterým byl poslední válečný rok doslova prosycen. Pozoruhodná kniha.


ondra2
22.07.2020 5 z 5

Autor se nezabývá průběhem bitev, pouze dopady jejich výsledků na myšlení zejména vedoucích představitelů Německa a generality a jejich úvahy, zda to všechno má ještě smysl. Jakkoli byl neodvratný konec patrný spoustě z nich již dříve, až na ojedinělé výjimky nikdo nebyl schopen a ochoten udělat něco pro to, aby utrpení skončilo, dokud byl naživu Adolf Hitler. Politováníhodné je zejména do poslední chvíle fungující soukolí teroru a represí proti odpůrcům, které se stupňovalo, i když bylo všem jasné, že výsledkem války bude jen prohra. I tato kniha reflektuje jev patrný z podobné literatury týkající se např. Rakouska a anšlusu, kdy řada lidí režim podporujících se s přibližujícím se koncem považovala spíše za oběti než za spolupachatele v širším smyslu a vytěsňovala vzpomínky na to, že i díky nim se takový typ režimu udržel tak dlouho.

vojteska70
16.06.2020 5 z 5

Velmi zajímavé čtení.

Freiherr
14.08.2017 5 z 5

Zcela bezkonkurenční dílo, věnující se "poslednímu dějství děsivého dramatu" - konci Tisícileté Říše. Velmi podrobně jsou zde zobrazeny rozpory generality s Vrchním Velitelem, nekonečné ústupy, namáhavé protiútoky za cenu těžkých ztrát a hlavně postupný rozpad německého hospodářství, dopravy, služeb a státní správy. Knihu jsem četl již několikrát a vždy nabídne něco nového.