Klatovsko pod nacistickým útlakem

nehodnoceno
Klatovsko pod nacistickým útlakem
https://www.databazeknih.cz/img/books/41_/411675/bmid_klatovsko-pod-nacistickym-utlakem-XRK-411675.jpg 0 0 0

Kniha „Klatovsko pod nacistickým útlakem, Události na Klatovsku v letech 1933 až 1947“ shrnuje události ve sledovaném regionu v období, kdy jeho obyvatelé přicházeli téměř každodenně do styku s totalitní mocí a nacistickou ideologií. V prvních kapitolách se připomíná zapomenutý moment historie, kdy přes pohraniční hvozdy prchalo do Čech množství německých antinacistů, aby v ČSR nalezlo alespoň dočasný azyl a záchranu před Hitlerovým režimem a reakce československých správních orgánů (přijímání a pomoc běžencům…) a armády (výstavba linie stálého opevnění, budování kasáren a posilování vojenských posádek v regionu…) na hrozící nebezpečí ze strany rozpínavého a agresivního souseda. Konec prvního oddílu publikace se věnuje občanské válce v pohraničí v roce 1938, kdy na jedné straně stály složky čsl. branné moci a čeští a němečtí antinacisté a na druhé straně příslušníci Henleinových bojůvek podporovaní německými instruktory a končí zabráním příhraničních částí okresu a jejich přičleněním k Německu v říjnu 1938. Druhá a hlavní část knihy popisuje život v od října 1938 do května 1945 po dvou liniích. Jedna sleduje osudy lidí na odtržených územích, tedy původních občanů ČSR a následně obyvatel Německa. Druhá pak život v tzv. Druhé republice a od března 1939 Protektorátu Čechy a Morava. Zvláštní pozornost je věnována období tzv. heydrichiády, holocaustu, zajateckým a pobočným koncentračním táborům a letecké válce nad regionem. V konci druhého oddílu knihy jsou sledovány transporty a pochody smrti na Klatovsku a pozemní osvobozovací boje (zde opět po dvojí linii – boje v bývalých českých pohraničních horách – od října 1938 německých a následně průběh povstání a postupu amerických jednotek v části Klatovska, která spadala do Protektorátu Čechy a Morava. Poslední část publikace sleduje obnovu ČSR, stíhání kolaborantů a válečných zločinců. Je sem zařazena i kapitola o osudech občanů z regionu, kteří se zúčastnili zahraničního odboje, ať již ve Velké Británii, Africe, na Blízkém východě nebo v SSSR. Na závěr jsou čtenáři předloženy osobní medailonky třech osobností z regionu, na které se mělo zapomenout. Součástí knihy je i bohatá obrazová příloha, která mapuje všechny v knize popisované události. Často se jedná o snímky, které dosud nebyly publikovány a autor je získal do fondů VMH Klatovy od pamětníků, příbuzných obětí války a veteránů. Při přípravě knihy byly využity materiály z fondů VMH Klatovy, SOkA Klatovy, SOA Plzeň, SBZS a osobní archívy autora, pamětníků a příbuzných válečných veteránů.... celý text

Literatura faktu Literatura česká Historie
Vydáno: , Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Originální název:

Klatovsko pod nacistickým útlakem : události na Klatovsku v letech 1933 až 1947


více info...
Přidat komentář