Jak zachránit západní civilizaci

Jak zachránit západní civilizaci https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/441129/bmid_jak-zachranit-zapadni-civilizaci-6fz-441129.jpg 4 24 24

Přežije západ ztrátu vyšších hodnot? Ben Shapiro v knize "Jak zachránit západní civilizaci" míří z pohledu dnešní krize Západu ke kořenům evropské kultury, na něž současná převažující materialistická a hédonistická kultura zapomněla. Vysvětluje, že bez dědictví Athén a Jeruzaléma je ohrožena nejen svoboda a řád, soudržnost demokratické společnosti, ale i dnešní, nikdy v minulosti nevídaný blahobyt. Dramaticky popisuje 3 000 let evropských dějin, jež spojily zdánlivě neslučitelné: židovsko-křesťanskou existenciální víru s řeckou filosofií. V symbióze této víry a rozumu vyrostla nejúspěšnější civilizace, která dala světu vědu a techniku, dramatické umění a představu osobní svobody, lidské důstojnosti i občanských práv. Autor hájí řecký přirozený zákon telos, který z konečného účelu lidské přirozenosti vyvozuje, že člověk má pěstováním ctností směřovat k naplnění smyslu svého života, tedy k moudrosti a vznešenosti. Bez vyššího smyslu života se Západ zhroutí do chaosu iracionálních svárů, jak to vidíme dnes, kdy věcnou diskusi nahrazují vášně, subjektivita, etnická nebo menšinová identita a podobně. Paradoxně totiž i sám rozum závisí na víře – víře v racionální, poznatelný a objektivní svět, v němž rozpoznává Stvořitele.... celý text

Literatura světová Literatura naučná Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno: , Leda
Originální název:

The Right Side of History (How Reason and Mortal Purpose Made the West Great) , 2019


více info...

Přidat komentář

Eldar80
23.05.2024 5 z 5

Mě se to líbilo. Ale na rovinu přiznávám, že mám skoro stejné názory. Pár rozdílů by se našlo, ale málo. Co se mi dál líbilo, že autor je sice "věřící", ale na výsledném textu se to moc neprojevilo. Já mám judaismus rád.
Obdivuju jeho praktičnost a moudrost. Náboženství autora beru pozitivně. Proto mě zklamala Racionální Bible, kterou taky vydala LEDA. Myšlenkově podobné, ale příliš konzervativní.
Shapiro je mi mnohem bližší než Prager. Asi to je věkem. A dál se mi líbilo, jak se to doplňuje s dalšími knihami, co jsem četl. Postupně se odkrývá dost nepříjemný obraz naší západní společnosti.
Největší slabina je, že kdo má opačné názory, toho to nepřesvědčí. Argumenty jsou slabé. Hlavně na začátku. Shapiro často mluví o Athénách a Jeruzalému. Přesně na tohle téma u nás vyšla kniha Athény a Jeruzalém (Attali, Salfati).
Myšlenková nit je hodně podobná. Kdo má liberální myšlení, tomu to nebude dávat smysl. Úpadek, kterého si Shapiro všímá, předpověděl C. G. Jung už v roce 1941 v článku Psychoterapie v přítomnosti (Viz Výbor z díla I.).
Pokud někdo vnímá osvobození od náboženství jako pokrok. Pokud vidí pozitivně ateismus a liberalismus, tomu přijdou argumenty směšné. Jenže obojí nedokáže řešit naše současné problémy.
Ateismus je defektní filozofie a na růst duševních obtíží nestačí. Liberalismus dál demontuje společenský řád. Už jsme se osvobodili od náboženství, církve, morálky a nyní přichází osvobození od biologie a zdravého rozumu.
Je logické, že pokud někdo v demontáži vidí pokrok, tak si nikdy nebude rozumět s někým, kdo v tom vidí rozklad. Z pohledu konzervativních lidí jsme se dostali do situace, kdy vidíme liberály oslavovat úpadek.
Mě progresivní křepčení nad upadající západní civilizací neoslovuje. Není to jen trapné, ale je to nehoráznost vůči našim předkům. Je to asi nejvíc protiateistická kniha, co jsem četl. Jenom ne primárně.
To si člověk uvědomí, když čte pozorně. Vadit by to snad nemělo. Zajímavé je, že to Shapiro jako Američan napsal dostatečně obecně. Platí to pro celý Západ i pro nás. Není to omezené jen na Ameriku.
Jak je vidět na komentářích, moderní soudruzi svoje názory nezmění. Na druhou stranu se jim nedivím. Velké partnerství od Sackse mi přišlo přesvědčivější. Ale to je o náboženství ještě víc. Sacks je navíc rabín.
A pak další knihy, které vydává LEDA. Hlavně od Murraye. Jen nesouhlasím s návratem k náboženství. Podle mě stačí návrat k jakékoli formě spirituality nebo tradiční esoteriky. Na formě už tak nezáleží.
A pokud se vám nelíbí pohled na osvícenství, tak si přečtěte Pozemské mocnosti. Kdo to vydal už asi víte. 85% 4,5*

Clivicus
04.08.2022 5 z 5

Kniha je pravdomluvná, řkoucí neblahý stav USA a v menším měřítku i celého Zapádu, souženého nekýženou radikalizací úzké skupiny levicových ideologů, kteří nemají cíle než podrývat a podkopávat kterýkoliv sloup a základ, na kterém spočívá naše civilizace. V pravdě popisuje Ben Shapiro škodlivý účinek hedonismu, materialismu a scientismu, jimiž se vzdálená levice ovinula. Připomíná, že tu civilizaci, kterou jsme budovali (a stále budujeme) nesčetná pokolení, stojí na Athénach a Jeruzalémě, nám drahých hodnotách.
Doporučuji.


hanak_v_exilu
30.12.2021 4 z 5

Ben Shapiro je člověk proti kterému protestují lidé s transparenty s nápisy "svoboda projevu je násilí" a některým mrazí z toho, že ještě nebyl definitivně umlčen. Jeho kniha se skládá z náhledu do dějin filosofie, lehce okořeněného politologií a etikou. Značná část obsahu je věnována vysvětlení, proč se Amerika ocitla ve stavu hluboké rozpolcenosti. Zvláštní pozornost je věnována staleté snaze vymezit se proti individualismu a křesťanství, a přijít s životaschopnými alternativami. Závěr poté nabízí čtyři jednoduché body, které - očištěné o náboženský rozměr, působí dostatečně univerzálně a nekonfliktně, aby je mohl přijmout téměř každý. Život má účel, Můžeš si vybrat svůj osud, Buď hrdým členem svého společenství, Nejsme nepřátelé. Kniha je argumentačně ucelená, ale obávám se, že je vhodná toliko pro Američany. Evropská zkušenost je jiná a východoevropská ještě o kus vzdálenější.

Polli
27.04.2021 2 z 5

Knihu považuji spíš za apologetiku určitého typu náboženství a amerického konzervatismu. Přínosných bylo pro mě asi 10-20 stránek o aktuálních problémech v USA. Z "filosofického" hlediska přínosná mnoho nebyla. Nicméně chápu účel knihy, ale cílovou skupinou nejsem.

kurama45
21.01.2021 4 z 5

„V životě nemáme na výběr z šesti směrů – východ, západ, sever, jih, nahoru a dolů,
ale jen ze dvou, kupředu nebo zpátky.“

Takže ako sa zachránime? Vraj kombináciou návratu k našim náboženským koreňom (judaizmus, kresťanstvo) a zdravého rozumu. Na konci tejto knihy sa človek pravdepodobne prikloní k tomu, že má Shapiro pravdu. Aspoň ja sa k nemu prikláňam. Dôležité je však nezabúdať, že ide o kombináciu. Ani jedno, ani druhé nás samo osebe nespasí.

Shapiro začína objasňovaním židovských koreňov západnej spoločnosti, neskôr sa presúva ku kresťanstvu, prechádza gréckou filozofiu, vznikom vedy, dlho sa pozastavuje pri francúzskej revolúcii, pri vzniku a ústave USA a celé to končí kdesi pri tom, ako ho šiel niekto prizabiť v národnej telke za to, že sa riadil zdravým rozumom a druhej strane sa zdravý rozum nepáčil.

„Rozum je urážlivý. Znamená totiž, že platí argumenty, že někdo ví něco lépe než někdo jiný, že nějaký názor či úhel pohledu je pravdivější. Rozum je netolerantní…“

Záver? Podnetné a polemiky hodné.

Pozn.: Jednu vec však nechápem. Kniha sa točí hlavne okolo Ameriky, jej dejín a jej problémov. Tak na kýho frasa je na obálke Európa?

Filios dVekerec
26.12.2020 5 z 5

Autor poukazuje na dva základní kameny evropského kulturního okruhu. Z jeho pohledu tím je Judaismus, jeho morálka zakotvená v desateru a antický univerzalismus (filozofie), zcela logicky je pak spojuje v Křesťanství (Nový zákon je napsaný řecky). Na tomto základu jsou ve středověku založeny první evropské univerzity, které jsou nositelkami vzdělání do dnes.
Zajímavou kapitolou je např. jeho pohled na selhání Francouzké revoluce, proč se ideály volnosti, rovnosti a bratrství utopily v krvi gilotiny? Myslitelé revoluce, Voltaire spolu s J.J. Rousseauem odmítli křesťansko-židovskou morálku a antické ctnosti a svou filozofii postavili čistě na rozumu, na rozumu, který se opírá o emoce a slast: "Pro ty, kdo dokáží správně myslet, je maximalizace potěšení a minimalizace bolesti nejvyšším smyslem života". Za svědka si autor povolává též F.M. Dostojevského a cituje z jeho knihy Bratři Karamazovi, kde během výslechu Ježíše předpovídá vyšetřovatel budoucnost, kdy lidé přestanou hledat smysl života a spokojí se s pouhým konzumem: "Cožpak ty nevíš, že jednou nastane doba, kdy lidstvo prohlásí ústy svých mudrců, není zločin, není hřích, zůstal jen hlad?"
Vedle Francouzké revoluce poukazuje na předešlou, téměř současnou válku za nezávislost USA a popisuje prameny pro Deklaraci nezávislosti. Nachází je ve filozofii a v ctnostech právě oněch výše zmíněných základů evropské kultury (autor tedy popisuje čtyři základní kameny, ale to se již nevejde to tohoto komentáře).
Knihu jsem ještě nedočetl, ale těším se na další objevování pohledů myslitele, který se opírá o Aristotelovu logiku s morálkou Mojžíšova desatera.

MikulášV
26.12.2020 5 z 5

Skvělá kniha. Takový průvodce moderního konzervativce. Shapirovu show a Daily Wire sleduji již delší dobu a byl jsem rád, že se jeho kniha dostala do českých knihkupectví. Je to skutečně chytrý komentátor s trefnými postřehy. Kniha rozebírá základní pilíře naší civilizace. Tou jsou dědictví filosocických Athén a religiózního Jeruzeléma. Bez víry a zdravého rozumu nemůžeme jako civilizace naše časem prověřené hodnoty udržet. Své argumenty opírá o svou silnou znalost filisofie a politického myšlení (Diplom z politických věd na UCLA a doktorát z práv na Harvardu). Cituje největší myslitele západního světa, které by měl každý znát.

Shapiro rozhodně má své argumenty skvěle promyšlené a podepřené. Jsem rád, že se lidem jako je on dává prostor v médiích a studenti na jeho přednášky chodí (a třeba i sedí na zemi), přestože jejich spolužáci neustále narušují jeho veřejná vstoupení, protože s ním prostě jen nesouhlasí.

janavan
06.09.2020 1 z 5

Kontroverzní americký politický komentátor Ben Shapiro, extrémně konzervativního smýšlení a židovského vyznání. No, asi takhle. Nejsem jeho cílovka, ale i pro lidi podobného smýšlení by měl psát tak, aby to nebyly blbosti bez jakékoliv objektivní logiky. Český překlad názvu je trochu zavádějící, originální název víc odpovídá tomu, co se snažil Shapiro sdělit: The right side of history.

Shapiro si svoje argumenty staví, jak se mu zachce, skládá na sebe řecké filosofy a Tóru, potažmo Bibli, tak, aby se mu to hodilo pro jeho myšlenku, že západní svět se (v jeho amerikocentrickém pojetí tedy USA) žene do záhuby, protože se vzdal svých křesťansko-židovských tradic a staví místo toho pouze na racionálním základu. Místo toho, aby důvody v úvodu (který je mimochodem napsaný dobře) zmiňovaných sociálních problémů USA hledal i třeba v materiálním pozadí, v příjmových a majetkových nerovnostech, předkládá čtenářům docela odvážnou myšlenku, že vlastně za vším stojí absence „tradičních náboženských“ hodnot (které ovšem nijak tradiční v USA nejsou, náboženství v ústavě zmíněné není ve smyslu zakládajících hodnot, 1. dodatek pouze chrání právo na vyznání jakéhokoliv náboženství a zakazuje vyhlašovat státní náboženství). Za vše mluví jeho argument, že za nástup nacismu v Německu před WW2 mohla absence tradičních náboženských hodnot, přitom jaksi pomíjí fakt, že v té době (1939) bylo 94% Němců křesťanského vyznání a mezi členy SS, ehm, jich bylo 50 %.

Nápad na myšlenku knihy zajímavý, zpracování ale velké zklamání. Trochu mrazí z toho, že člověka, který nedokáže složit ani logicky argumenty ve vlastní knize, sleduje na Twitteru přes 3 miliony lidí a je mu pravidelně dáván mediální prostor.

Štítky knihy

západní civilizace euroskepticismus

Autorovy knížky

Ben Shapiro (p)
americká, 1984
2020  83%Jak zachránit západní civilizaci