Hugo František Salm-Reifferscheidt : moravský šlechtic a osvícenec

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt byl nejvýznamnějším příslušníkem rodu Salm-Reifferscheidtů. Nabyl široké vzdělání a zajímal se o řadu vědních oborů - mj. chemii, mineralogii, fyziku, metalurgii či medicínu. V souvislosti se zájmem o speleologii podnikl výzkumné expedice do jeskyně Výpustek, propasti Macocha a Rudického propadání. Byl také obratným a pokrokovým hospodářem a průmyslníkem - modernizoval panství po stránce hospodářské a v okolí Blanska postupně vybudoval železárny světové proslulosti. Produkce železáren byla široká - od strojů a jejich součástek přes užitné předměty až po různé doplňky a dekorace. Velkého věhlasu se dostalo umělecké litině, zejména litinovým sochám. Rozvíjela sei strojírenská výroba - v Doubravici nad Svitavou založil strojírenskou dílnu SAG, první svého druhu v rakouském císařství, čímž položil základy modernímu strojírenství na Blanensku. Zbudova též cukrovar v Rájci nad Svitavou, jeden z prvních na Moravě. Široká byla jeho činnost veřejná: byl spoluzakladatelem c. k. Moravskoslezské společnosti ku povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně. Spoluinicioval založení Františkova musea v Brně (dnešního Moravského zemského musea) a podporoval i rozmanité, zejména vlastivědně zaměřené projekty (sepsání ilustrovaných dějin Moravy, sbírání lidových písní, historických listin atd.). Zejména v mládí hodně cestoval, bezesporu nejslavnější je výprava do Anglie, kde tajně získal a převezl nákresy textilních strojů, čímž značně přispěl k rozvoji brněnského textilního průmyslu. K jeho přátelům patřila řada významných osobností své doby, s nimiž pěstoval osobní kontakty i bohatou korespondenci. K blízkým přátelům a spolupracovníkům Hugo Františkovým náležel též vynikající věděc dr. Karel Reichenbach, jenž rovněž velkou měrou přispěl k rozvoji místního železářství a chemického průmyslu....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/288443/hugo-frantisek-salm-reifferscheidt--TP6-288443.png 41
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Hugo František Salm-Reifferscheidt : moravský šlechtic a osvícenec