Hrad v nitru

Hrad v nitru https://www.databazeknih.cz/img/books/18_/18500/hrad-v-nitru-18500.jpg 5 23 5

Vrcholné dílo sv. Terezie, věnované nauce o modlitbě. Pojednává postupně o všech stupních modlitby až po ty nejvyšší stupně nazírání a popisuje je s obdivuhodnou přesností. Kniha je vhodná pro ty, kteří již pokročili ve vnitřní modlitbě.

Žánr:
Náboženství

Vydáno: , Karmelitánské nakladatelství
Originální název:

El castillo interior


více info...

Přidat komentář

Achillesaželva
04.10.2023 5 z 5

Skvost!

Medicka19
06.01.2022 5 z 5

Dokonalá nadpozemská moudrost v podání energické a cílevědomé sv. Terezy. Tato světice, na jednu stranu mystička, na druhou stranu neuvěřitelná manažerka zakládající desítky klášteru po celém Španělsku, popisuje velmi srozumitelnou, tichou a hlubokou cestou k svému vnitřnímu hradu. Dílo přesahující křesťanskou tradicí.


Jana512
01.09.2021 5 z 5

Autorka knihy, věhlasná mystička, zakladatelka karmelitánských klášterů, se snaží duchovním dcerám a všem, kdo mají zájem o modlitbu poskytnout rady. Představuje nám fáze modlitby jako vstupování do hradu, v jehož centru bydlí v záři světla Král. Tento hrad s Bohem je v našem nitru. Sv. Terezie Veliká dává návod, jak dosáhnout cíle, setkání s Bohem. Uvádí, že při vstupu k modlitbě odhazujeme spoustu nedostatků a spolu s odhodláním se jich zbavit, vstupujeme do dalších příbytků, až tam, kde je Bůh se svou láskou. Je třeba velké vytrvalosti a nespoléhat se na vlastní síly, důvěřovat v Boha a jeho vedení a milosrdenství.

IŠ
14.01.2018 4 z 5

Samotný vznik tohoto díla je více než zajímavý. Podnět k němu dala nevědomky španělská inkvizice tím, že zabavila Vlastní životopis sv. Terezie od Ježíše z důvodu prozkoumání potenciálního výskytu bludů. P. Gracián, duchovní vůdce sv. Terezie, následně inicioval vznik nového díla, kde by sv. Terezie nepsala přímo o sobě, ale „všeobecně“. Ta se tomu velmi bránila a přiznává, že začala psát s velikou nelibostí. Když si Terezie lámala hlavu s tím, jak celou knihu uchopit, dostalo se ji vidění křišťálové koule, ve které byl hrad se sedmi místnostmi. Hlavním námětem se tak stává modlitba a jednotlivé místnosti jsou potom její různé stupně. V prvních třech komnatách duše bojuje se svými špatnými návyky. Čtvrtá komnata je již blízko královskému příbytku a Terezie odlišuje termíny radost a duchovní zaslíbení. V páté komnatě je popsáno, jakým způsobem se duše spojuje s Bohem a jak poznat, že to není klam. V šesté komnatě dochází k duchovnímu zasnoubení, aby se potom v komnatě sedmé spojil Duch s Bohem a stal se jedním. Z celé knihy je cítit neuvěřitelná pokora. Nic falešného, jen silná zbožnost. Když se místy oprostím od církevního žargonu a doporučení typu modlete se za vyvýšení církve, jedná se o dílo, které má nadnáboženský přesah. Kromě modlitby se zabývá také meditací, rozjímáním, usebraností a hlavně apeluje na lásku a dobrotu. To je něco, co se mě velmi dotýká (… není podstatné mnoho přemýšlet, nýbrž mnoho milovat, a proto máte dávat přednost těm věcem, které více podněcují k lásce. - Starejme se o své chyby, a ne o chyby druhých. - Milovat Boha a bližního. Sem musí směřovat všechno naše úsilí.) Ke knize se zcela jistě ještě někdy vrátím. Je v ní spousta krásných myšlenek a myslím si, že při druhém čtení objevím něco, co při prvním mohlo zůstat nepovšimnuto.

nickym
14.11.2014 3 z 5

Kniha mi příjde hodně zmateně napsaná a často nejasná, proto jsem se v knize často ztrácel. Při čtení může člověk proniknout do tajů vnitřní modlitby, což mě nadchlo. Také se mi líbil doslov překladatele, kde píše co měla Terezie od Ježíše napsané na záložce v breviáři: " Ničím se neznepokojuj - ničím se nermuť - všechno pomíjí - Bůh se nemění - všeho dosáhneš trpělivostí - máš-li v srdci Boha - nic ti nechybí - Jeho láska stačí. :)