Hrad Sklabiňa

Hrad Sklabiňa https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/525984/bmid_hrad-sklabina-654d599e5fbec.jpg 5 1 0

Publikácia pútavým spôsobom oboznamuje čitateľov so stáročiami dejín hradu Sklabiňa - jeho majiteľmi a osobnosťami, ktoré zasiahli do jeho dejín, ako aj dejín Turčianskej stolice. Najväčšiu pozornosť venuje obdobiu 16. a 17. stor., kedy sa dedičnými vlastníkmi hradu a zároveň dedičnými turčianskymi županmi stali Révayovci.

Přidat komentář