Hinduismus - Experimenty s posvátnem

od:


KoupitKoupit eknihu

Titul, který se pokouší přístupnou formou přinést vlastní výklad toho, co pod pojmem hin­duismus lze nalézt. Knipe neusiloval o kom­plexní zachycení fenoménu hinduismu, to považoval za úkol přesahující síly jednot­livce, a tak podtitul jeho knihy, obsahující slovo experimenty, vyjadřuje nejen myšlenku, že hinduismus jsou experimenty s posvátnem, ale že i Knipův přístup je tako­vým experimentem v oblasti zachycení náboženského komplexu jevů. Knipe přichá­zí s popisem subjektivně-poetickým, avšak jeho subjektivismus je prost hodnocení; subjektivní je ve volbě toho, co bude ukázá­no, poetický ve způsobu, jakým je to sdělo­váno. Jak ostatně Knipe definuje předmět svého zkoumání - hinduismus a jeho vyznavače, hinduistu? Za hinduistu Knipe považuje toho, kdo bude věřit v karmu a sansáru, uctívat jisté posvátné texty a určitá božstva (aniž by přitom jeden text nebo božstvo pova­žoval za hlavní) a uznávat povinnost uspo­kojit své předky zplozením potomka a více či méně pravidelnými oběťmi a modlitbami; dále se bude řadit na určité místo ve spole­čenské struktuře tříd a kast, kterou by uznala většina hinduistu, prostřednictvím půstů a slibů bude hájit jistý postup nebo směřo­vání v životních cílech a snahách vedoucích ke konečnému vykoupení (i když pro mnohé hinduisty je ideál mókši jen tušeným cílem na vzdáleném konci řady nevyhnutelných znovuzrození) - strana 23. Tuto definici lze přijmout s tím, že hinduismus je náboženství, které vyznává hinduista ve smyslu výše jmenovaném. Tato definice nám umožňuje po­kládat za hinduistu Balijce s jeho sociální strukturou obdobnou indické, ne však zá­padního příslušníka z indické tradice vyšlých nových religiozit, neboť těm chybí právě ono společenské zařazení jak diachronní (do řetězce předků) tak synchronní (do kastovní struktury). Neboť hinduismus je především spjat se společenskou strukturou. citace z recenze Ondřeje Šefčíka zde: http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124886/2_Religio_7-1999-1_18.pdf...celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/21_/210989/hinduismus-experimenty-s-posvatnem-ppJ-210989.jpg 32
Orig. název:

Religious traditions (1997)

Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství
Vydáno:, Prostor
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

TIP: Máte rádi Databázi knih? Podpořte ji v Křištálové lupě (Zájmové weby) - hlasujte zde.

Autor knihy

David M. Knipe

David M. Knipe

Uživatelé mají knihu

v Právě čtených1x
v Přečtených3x
v Knihotéce6x