František Vláčil. Život a dílo

František Vláčil. Život a dílo https://www.databazeknih.cz/img/books/39_/397897/bmid_frantisek-vlacil-zivot-a-dilo-MDG-397897.jpg 5 12 12

Zásadní monografie o jednom z nejvýznamnějších filmových tvůrců české poválečné kinematografie. Obsáhlá publikace nabídne životní i tvůrčí příběh Františka Vláčila ve formě bohatě zdokumentovaného textu, jehož součástí bude mj. produkční historie všech Vláčilových filmů i neuskutečněných projektů, přiblížení jejich dobové reflexe, ukázky ze scénářů a dalších textů. Více než analýze a výkladu filmových děl se chce kniha věnovat spíš faktům a historii. Obsah tedy bude založen na podrobném studiu filmových, písemných i tištěných pramenů z domácích i zahraničních archivů, z osobní pozůstalosti Františka Vláčila a dalších osobností, na informacích získaných z rozhovorů s Vláčilovými spolupracovníky. Proti původním plánům a dispozicím vychází kniha bez obrazových příloh. Při práci na knize bylo shromážděno několik set obrázků, fotografií, kreseb, skenů dokumentů, plakátů a screenshotů z filmů, z archivních i soukromých sbírek. Byl pečlivě proveden jejich výběr a zařazení, poté byly zapracovány do sazby, a ta byla v rámci redakčních prací předána ve dvou částech ke konzultaci také panu Františku Vláčilovi ml., dědici autorských práv, který si již dříve vymínil jejich odsouhlasení. U první předané části sazby měl k obrazovým přílohám asi tři připomínky na doplnění či úpravy, vše bylo obratem do sazby zapracováno. K textu této části nic neměl. Po obdržení druhé části sazby se ale pan František Vláčil ml. odmlčel, neodpovídal na zaslané emaily, písemné dopisy, nebylo možné se s ním spojit telefonem ani přes rodinné příslušníky. Vydavatel namísto toho z ničehonic obdržel dopis od agentury Dilia, aby nadále nově jednal o obrazových přílohách jen s Dilií, která pana Vláčila zastupuje, jenž si ovšem do té doby vyhrazoval veškerá jednání o přílohách pro sebe. Nastala tak situace, kdy nebylo jasné, co se vlastně s výtiskem sazby předané k posouzení děje, a která vybízela k různým interpretacím. Vydavatel se začal zabývat předáním věci právníkům, současně s autorem zvažoval možnost vydat knihu jen s omezeným obrazovým doprovodem, takovým, na který byla již práva zajištěna. Ukázalo se ale, že kniha vybavená jen tímto obrazovým materiálem by působila velmi nevyrovnaně: k některým kapitolám byly obrazové přílohy alespoň na úrovni základní dokumentace, k jiným naopak skoro vůbec. Padlo proto rozhodnutí vydat knihu bez jakýchkoliv obrazových příloh, jako čistý autorský text. (Několik málo černobílých fotografií v textu knihy má funkci spíše obrazové interpunkce mezi jednotlivými oddíly knihy, než nějakou dokumentační úlohu.) Součástí vyčerpávající faktografie knihy bude kompletní detailní filmografie, včetně spoluprací na projektech jiných tvůrců nebo neuskutečněných záměrů, úplná bibliografie, medailony Vláčilových spolupracovníků aj.... celý text

Přidat komentář

Klamm
30.11.2023 5 z 5

Samozřejmě, že absence fotografií sice trochu zamrzí, ale důvod je v předmluvě dostatečně objasněn a věřím, že většinou čtenářů i pochopen. Navíc si nedovedu představit, jak objemná by pak musela kniha být. I přesto se jedná o vyčerpávající, detailní filmografii, se spoustou zajímavosti, která slouží jako výborný doplněk ke všem Vláčilovým filmům.

Upřímně děkuji a hluboce smekám před Petrem Gajdošíkem!!!

JantarMantar
28.10.2019 4 z 5

Rozsáhlý faktografický text věnující se především dílu Františka Vláčila (o jeho v životě, který tu jen občas probleskuje, se příliš nedozvíme) a členěný převážně chronologicky podle jednotlivých děl. Kniha přináší úctyhodný a vyčerpávající rozsah informací s více než dvěma tisíci poznámkami pod čarou. Z výše uvedených důvodů není čtení textu jednoduché, kniha je však jistě určena především pro filmové vědce, kteří jsou bez kontextu schopni zařadit některé informace. Poměrně časté překlepy v textu zamrzí.


Blue
14.02.2019 5 z 5

Kniha byla avizována jako zásadní monografie o Františku Vláčilovi a já mohu za sebe potvrdit, že je to skutečně tak. Je nabitá fakty, a to takovými, které právě já vyhledávám, takže mně tento autorův přístup vyhovoval v maximální možné míře. Pokud jsem měl obavy z tak objemné knihy, ukázaly se jako zbytečné. Text je psán velmi přístupně, takže se výborně čte. Také obavy, že mi budou chybět obrázky, se ukázaly jako liché. Byl jsem tak zaujat četbou, že jsem si vlastně ani nevšim, že tam žádné fotografie nejsou. Chválím a doporučuji.

Štítky knihy

český film kinematografie filmová režie

Autorovy další knížky

Petr Gajdošík
česká, 1968
2018  92%František Vláčil. Život a dílo
2009  93%Marketa Lazarová: Studie a dokumenty