Evangelium podle Marka

Evangelium podle Marka
https://www.databazeknih.cz/img/books/31_/314164/bmid_evangelium-podle-marka-OaR-314164.jpg 5 5 5

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně. V rámci ČEK vychází pod číslem 2 Evangelium podle Marka. Jako všechny svazky této řady je i výklad Evangelia podle Marka komentářem středního rozměru. Přináší souvislý výklad příslušného textu a jeho částí, informuje čtenáře o základních otázkách, ale o odborné diskusi referuje většinou jen nepřímo, shrnutím jejích výsledků. Je tedy pomůckou nejen pro teologické odborníky, kazatele a studenty, ale pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu.... celý text

Přidat komentář

Padrn
17.07.2020 5 z 5

Stejně jako jiné knihy a vystoupení Prof. Pokorného je i tato obdivuhodně otevřená různým možným pohledům a přístupům čtenářů nebo posluchačů. Autor je významnou autoritou v daném oboru, ale knihu může číst i člověk bez souvisejícího akademického vzdělání. Autor byl evangelickým farářem, ale jeho komentář k evangeliu je určen věřícím čtenářům stejně jako těm, kteří tzv. praktikujícími křesťany nejsou, ale o Bibli se zajímají.

Myšlenkově rozvíjí a doplňuje koncepci, která je popsaná již v Pokorného Úvodu do Nového zákona. Zabývá se tím, co by mohlo mít blízko k autentickým výrokům z Ježíšova života, komentuje vliv Pavlovy školy, popisuje, kde se nám odkrývají stopy vlivu formující se tradice prvních povelikonočních kristovců - nejranějších křesťanských komunit a doplňuje potřebný historický kontext. Pochopitelně významný prostor věnuje odhalování vlivu vlastní teologie autora tohoto evangelia, kterému tradičně říkáme Marek. Bez povšimnutí nenechává ani následující evangelia a některé další spisy, které byly Markovým evangeliem ovlivněny. Zabývá se tradičními Ježíšovými tituly a tím, jak se v rámci nich pravděpodobně identifikoval Ježíš samotný a jak se jejich význam postupně vyvíjel.

Dohromady tak dává čtenáři možnost vytvořit si alespoň přibližnou představu, jak konkrétně v dané historické době mohlo probíhat zrození náboženství, které následně zásadně pomáhalo formovat celou naši kulturu po dobu dvou tisíciletí. Sympatické je, že autor tak nečiní způsobem předkládání hotových závěrů. Trpělivě vysvětluje velkou míru nejistoty a omezené množství dobových historických podkladů. Přesto nakonec přesvědčivě ukazuje, že i když využijeme jen argumentů a dedukcí nepřímých, pokud jich je více a zapadají jeden do druhého, můžeme si vytvořit celkový poměrně kompaktní obraz jehož věrohodnost má svoji váhu. Autorův přístup je v tomto směru velmi poctivý.