Dejiny vedy a techniky na Slovensku

kniha od:

nehodnoceno
Dejiny vedy a techniky na Slovensku https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/287084/bmid_dejiny-vedy-a-techniky-na-slovensku-l9D-287084.jpg 0 0

Dnes, v období vedeckotechnickej revolúcie sa veda všeobecne uznáva za súčasť výrobných síl, ba za ich avantgardu. S rastom jej hospodárskeho a spoločenského významu sa primerane zvýšil aj záujem o jej dejiny. Hoci určitý záujem o dejiny vied a techniky možno na Slovensku sledovať už od konca 19. storočia, systematicky sa ako samostatná vedecká disciplína začali pestovať až od 50. rokov nášho storočia. Napred vznikli pri niekdajších sekciách SA V malé kabinety dejín prírodných vied, medicíny a techniky, ktoré sa roku 1960 zlúčili do Oddelenia dejín vied a techniky Historického ústavu SA V. Autor publikácie Ján Tibenský sa začal dejinami vied a techniky zaoberať od roku 1960, keď ho poverili vedením spomínaného Oddelenia; predtým sa venoval slovenským národným dejinám, najmä začiatkom národného obrodenia. Za necelé dve desaťročia uverejnil viacero čiastkových štúdií v zborníkoch Z dejín vied a techniky na Slovensku, ktoré sám rediguje, a populárny seriál v časopise Svet vedy. Publikácia, ktorú čitateľom predkladáme, je populárnovedecké spracovanie dejín vedy a techniky na Slovensku od najstarších čias až po búrlivý rozvoj v podmienkach rozvinutého socializmu. Ide o prvú a vydarenú popularizačnú syntézu, aj napriek tomu, že ešte celé oblasti a obdobia vývoja vedy a techniky u nás nie sú spracované. Autor primerane zaraďuje vývoj tejto oblasti do celoeurópskeho i celosvetového pohybu, pričom poukazuje na to, že vedecké myslenie i jeho praktické uplatnenie na Slovensku boli v niektorých obdobiach na vysokej úrovni. Vydaním tohto diela plní nielen autor, ale aj vydavateľstvo jednu zo základných národných povinností: spracovať a širšiemu okruhu záujemcov a čitateľov priblížiť nielen vývoj vedy a techniky na Slovensku, ale aj jeho priekopníkov a nositeľov. Pravda, autor venuje pozornosť nielen Slovákom, ale aj tým vedcom iných národností, ktorí sa pričinili o výskum, o rozvoj vedeckého myslenia i o pokroky v technike na Slovensku. Publikácia je napísaná tak, že v nej vidno postupné narastanie záujmu o vedecký výskum v minulosti a prudký rozvoj vedy a techniky na Slovensku po oslobodení, najmä po Víťaznom februári. Úspechy, ktoré sa v slovenskej vede a technickom rozvoji v posledných desaťročiach dosiahli, sú v nemalej miere zdrojom národnej hrdosti a prispievajú k prehĺbeniu socialistického vlastenectva. A tieto ciele sleduje aj táto publikácia.... celý text

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0

Autorovy další knížky

Ján Tibenský
slovenská, 1923 - 2012
1987  0%Matej Bel: Doba - život - dielo
1979  0%Dejiny vedy a techniky na Slovensku
1973  0%Dejiny Slovenska slovom i obrazom I.
1996  0%Poctivá obec budmerická I.
1971  60%Slovensko: Dejiny

Kniha Dejiny vedy a techniky na Slovensku je v

Knihotéce2x
Chystám se číst1x
Chci si koupit1x