Dějiny Anglie

Dějiny Anglie https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/286674/bmid_dejiny-anglie-DGw-286674.jpg 4 2 1

V Mortonových Dějinách Anglie se nám dostává populárního přehledu dějin anglického národa od nejstarších časů až po dnešní dobu. Největším kladem tohoto díla je nové, marxistické pojetí britských dějin, které dává čtenáři hlouběji nahlédnout do života a vývoje národa, jenž vlivem vnitřních a vnějších historických podmínek se stal nositelem imperialismu, ,,pánem moří“, koloniálním vládcem. Ale to je jen jedna, vnější stránka dějinné skutečnosti, obvykle přeceňované ve starých učebnicích dějepisu. Mortonovy Dějiny Anglie nemají tento nedostatek. Jejich autor posuzuje dějinné jevy s hlediska historického materialismu, vidí za výbojnou imperialistickou formou dění třídní, antagonistický obsah, prorážející v celém pásmu dějin anglického lidu v nesčetných půtkách mezi utlačovanou většinou a hrstkou vládnoucích, v převratných akcích cromwellovské revoluce, v rozvoji chartistického hnutí, které bylo „prvním širokým, opravdu masovým, politicky zformovaným, proletářsky revolučním hnutím“ (Lenin). Čestné místo v Mortonových dějinách zaujímá osvobozenecké hnutí Irů proti britskému imperialismu. V závěrečné kapitole knihy autor kritisuje podíl Velké Britannic na první a na přípravách k druhé světové válce, nezapomínaje při tom ani na mírové úsilí anglické dělnické třídy. Kniha je napsána jasně a přehledně a pomůže čtenáři vniknout do skutečných dějin Anglie.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Historie

Vydáno: , Svoboda
Originální název:

A People´s History of England , 1944


více info...

Přidat komentář

Mourasek
18.02.2017 3 z 5

Hlavní chybou, která je asi především v osobě mé, je, že kniha je určena především britským čtenářům, což se stalo v průběhu čtení problémem v rámci orientace. Tak nějak je už požadován jakýsi pokročilejší přehled, proto se dívám ještě po jiné, pravděpodobně z řady Lidových Novin :) Vtipné a zajímavé je číst konec, který se snaží předpovědět blízkou budoucnost, kterou již známe.

Štítky knihy

dějiny Anglie

Autorovy knížky

Arthur Leslie Morton
anglická, 1903 - 1987
1950  80%Dějiny Anglie

Kniha Dějiny Anglie je v

Přečtených2x
Knihotéce4x
Chystám se číst2x