Ctihodný Serafim Sarovský

nehodnoceno
Ctihodný Serafim Sarovský https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/431332/ctihodny-serafim-sarovsky4zz8BH-qJ9-.jpg 0 0 0

Kniha Ctihodný Serafim Sarovský opisuje život jedného z najobľúbenejších ruských svätých, ktorý dokáže osloviť rôznych ľudí v každej dobe. Kniha je obohatená jeho poučeniami o duchovnom živote a kompletnou bohoslužbou k tomuto Božiemu služobníkovi. Ctihodný Serafim bol veľkým askétom na prelome 18. a 19. storočia. Žil v ustavičnej modlitbe mysle, spievaní cirkevných textov, čítaní svätých kníh a telesnej námahe. Tvrdým zápasom dosiahol čistotu srdca a prostredníctvom modlitby sa priblížil k Bohu do takej miery, že Svätý Duch osvietil jeho myseľ nestvoreným Božím svetlom, aby bol schopný jasne chápať a celou dušou vnikať do významu Božích slov. Boh ho utešoval a posilňoval v jeho duchovnom zápase mnohými nebeskými zjaveniami. Ctihodný Serafim bol naplnený radosťou a nesmiernou láskou k Bohu i blížnym. Prichádzali za ním mnohí ľudia, ktorým pomáhal slovami, príkladom i modlitbou. Veľa chorých ľudí pri ňom nachádzalo uzdravenie. V Sarovskej pustovni prežil viac ako päťdesiat rokov a stal sa známym po celom svete, pretože žiaru jeho svätého života nebolo možné schovať. Jeho múdre a poučné slová sú aktuálne aj dnes.... celý text

Přidat komentář

Kniha Ctihodný Serafim Sarovský je v

Chystám se číst1x
Chci si koupit1x