Bioetika ako systematická etika (Úvod do štúdia bioetiky)

nehodnoceno
Bioetika ako systematická etika (Úvod do štúdia bioetiky) https://www.databazeknih.cz/img/books/empty_bmid.jpg 0 0 0

Pre odbornú prípravu študentov v oblasti bioetiky je nevyhnutné ponúknuť čitateľom systematicky poňatý učebný text, ktorý by integroval základné problémové okruhy bioetiky vo svetle jej teoretických a metodologických základov. Predkladaný učebný text je preto primárne zameraný na zmodernizovanie a prehĺbenie bioetického vzdelávania na vysokých školách, najmä v študijných programoch filozofia, etika, aplikovaná etika, bioetika, a i. Cieľom je vytvoriť podklady k aktivizujúcim prednáškam a seminárom a systematicky analyzovať metodologické a metodické otázky spojené s vybranými problémovými okruhmi bioetiky. Čitateľ bude počas celého čítania vedený k tomu, aby prepájal poznatky a vedomosti aj z iných predmetov a oblastí svojho štúdia.... celý text

Přidat komentář

Autorovy další knížky

2014  %Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov)
2019  %Bioetika ako systematická etika (Úvod do štúdia bioetiky)