Architektura 20. století

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Architektura tvoří podstatnou část našeho životního prostředí, v němž bydlíme, pracujeme, vzděláváme se nebo se zotavujeme. Náš zájem upoutává především nová výstavba. Chceme-li ovšem architektuře naší současnosti a blízké budoucnosti porozumět, musíme poznat její historické kořeny, její vývoj i ekonomické, technické a výtvarné problémy. O to se snaží kniha doc. Ing. arch. Felixe Haase, CSc., našeho předního odborníka v oboru světové architektury 19. a 20. století, jíž věnoval četné časopisecké studie i knižní publikace. Autor působí jako docent vývoje architektury na fakultě architektury VUT v Brně. Haasova kniha nás seznamuje s problematikou architektury 20. století v celé její šíři. Je určena především budoucím učitelům, a proto u čtenáře nepředpokládá předběžné odborné znalosti. V úvodu naznačuje autor obecné otázky architektonické tvorby, předkládá čtenáři základní poznatky o stavebních konstrukcích a o možnostech řešení prostoru, aby poté přikročil k nástinu vývoje architektury v minulém století. Objasňuje pojem historismu, jeho běžnou stavební praxi i dobový vkus tehdejší měšťácké společnosti. Poukazuje však také na nové konstrukční vymoženosti a na myšlenky, které přispěly ke krystalizaci nové architektury. Celou obsáhlou látku člení autor podle architektonických koncepcí do kapitol, které dělí na statě věnované jednotlivým tvůrcům nebo skupinám. V těchto statích uvádí důležité životní údaje, významné architektonické realizace nebo projekty, jejich charakteristiku a teoretické práce s vhodnými výňatky. Kapitoly uzavírají statě obsahující kritické připomínky k dotyčné architektonické koncepci. Autor si všímá — v patřičných proporcích — architektonického dění světového i našeho, československého. Celé dílo zahrnuje látku od secese až po architektonickou tvorbu nejnovější a proudy předznamenávající už architekturu budoucnosti. Text je doprovázen vyobrazeními staveb, resp. půdorysů nebo konstrukčních schémat a portréty čelných představitelů architektury 20. století. Dílo svědčí o autorově vysoké odborné úrovni, která se projevuje v původním zpracování většiny kapitol — některé statě jsou zde našim čtenářům předloženy poprvé, v naprosto soudobém, pokrokovém pojetí, v uceleném, srozumitelném a živém podání látky, ve vyčerpávajícím soupisu odborné literatury, který sám o sobě je cennou pomůckou pro bližší studium soudobé architektury, ve výběru ilustrací a ve vysvětlujících textech k nim. Čtenářům pomůže orientovat se nejen v současné architektuře, ale v architektuře vůbec; osvojí si z ní nejen poznatky o díle významných architektů našeho století, ale proniknou i do teorie tohoto oboru, a tak získají kritéria k posuzování architektonických děl. 2. vydání....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/20_/209810/big_architektura-20-stoleti-209810.jpg 4.615
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Architektura 20. století

Messilina
15.03.2019

Skvělá kniha. Samozřejmě, že tam byla dost znát doba, ale na to, co tady vycházelo, to není úplně špatné. Navíc architektura je umění, a umění je otázka vkusu. Rozdíl mezi uměleckým dílem a kýčem je někdy velmi malý.

zuba
03.12.2018

Skvělý přehled. Odečteme-li idologický nános. Ve své době tot asi nemělo konkourenci.


Sandik
18.04.2015

Precizně udělaná, na svou dobu nadprůměrně obrazově vybavená publikace, která ještě dnes dobře zprostředkuje nejvýznamnější architektonické realizace dvacátého století (ovšem pouze zhruba do konce šedesátých let). Hlavní nevýhodou této knihy je snaha "vyvažovat" architektonické realizace politickým klíčem, takže vedle špičkových "západních" realizací staví i zcela druhořadé a odvozené realizace vzniklé v zemích komunistického bloku a maskuje tak určitou sterilitu a odvozenost běžné architektonické produkce v těchto zemích. Přístup "vyvažování" ovšem zároveň způsobil, že některé skutečně originální, byť zároveň až poněkud bizarně působící východní realizace se do knihy pro změnu vůbec nedostaly. Celkový dojem: 65%