Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike

Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike https://www.databazeknih.cz/img/books/50_/509904/bmid_analyza-radikalnych-a-extremisticky-hcO-509904.jpg 3 1 1

Vedecká monografia sa orientuje na analýzu radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike. Prináša teoretický vhľad do problematiky konkrétnych organizácií a hnutí, ktoré sa v minulosti vyznačovali, alebo sa v súčasnosti vyznačujú príslušnosťou k ideológiám, ktoré by sme mohli označiť ako protispoločenské. Nie je zameraná jednostranne na jeden typ násilného extrémizmu, ale orientuje sa na problematiku jednak pravicových, jednak ľavicových no zároveň i náboženských zoskupení. V záverečnej časti ponúka stručný návrh postupov prevencie, ktoré by mohli významnou mierou ovplyvniť nárast extrémistických prejavov najmä u mladých ľudí.... celý text

Přidat komentář

whack
07.08.2023 3 z 5

Publikácia o pravicovom, ľavicovom a náboženskom extrémizme. Na Slovensku takýchto veľa nevyšlo. Za prečítanie rozhodne stojí, ale nerozoberá rôzne smery príliš do hĺbky, a niektoré organizácie, ktoré popisuje ako aktívne, už ani neexistovali v dobe vydania knihy (2020), ale to tak nevadí, je to aspoň také retrospektívne. Čo sa mne osobne nepozdávalo na formulácii textu, zhrniem ako príklad v krátkom kritickom okienku podkapitoly Ekologický extrémizmus:

"Medzi ľavicovo extrémistické skupiny možno zaradiť hnutie graffity." Ďalej sa môžeme dočítať, že punková subkultúra sa zaraďuje do ultraľavice a hlbinná ekológia do radikálnej ľavice (WTF?!). Škatuľky v tejto publikácii sú miestami ohromné, a napriek tomu, že v ďalších kapitolách býva upresnené, že tomu nie je celkom až tak, neusporiadanosť týchto informácií vyznieva miestami zmätočne: "Na slovenskej scéne pôsobí viacero ekologických hnutí (...) Ako najznámejšie môžeme uviesť Deti Zeme, Slobodu zvierat, Spoločnosť priateľov zeme, Ži a nechaj žiť. Vo formách prejavu a v prostriedkoch, ktoré si volia pre presadzovanie svojich záujmov, je možné identifikovať prvky radikalizmu až extrémizmu. (...) Ekologický extrémizmus sa obvykle radí k ľavicovému extrémizmu. Je charakteristický antihumánnym, anticivilizačným postojom. Hlási myšlienku, že všetka ľudská činnosť je negatívna, zatiaľ čo ostatná príroda je dobrá." To ako keby vyznievalo, že menované skupiny sú radikálne, extrémistické alebo antihumánne (a dokonca ľavicové).

Jediná skutočne radikálna organizácia pôsobiaca na Slovensku je Animal Liberation Front (ALF), a tá je stručne spomenutá na šiestich riadkoch, pričom je spomenutá len jej košická a martinská bunka, napriek tomu, že bratislavská bunka dokonca publikovala časopis, v ktorom informovala o akciách ALF na celom Slovensku. Vôbec nie je spomenutá slovenská pobočka medzinárodných Earth First!, ktorá na Slovensku tiež fungovala, hoci asi nevykonala žiadnu závažnú ekotáž, tiež publikovala svoj časopis. Nie sú vôbec spomenuté skupiny 269 Life Bratislava, Direct Action Everywhere Slovensko, Anonymous for the Voiceless SK, Extinction Rebellion Slovakia, Bod obratu, atď., ktoré síce tiež nie sú extrémistické, ale keď je v knihe o extrémizme Sloboda zvierat, tak už môže byť hocičo (a to beriem na vedomie fakt, že Sloboda zvierat mala zozačiatku búrlivejšie kampane).

Earth Liberation Front (ELF) hoci na Slovensku nepôsobila, je tu označená za militantnú organizáciu, bez ohľadu na fakt, že v jej vlastných stanovách je zásadné, že aktivity ELF musia byť nenásilné a naplánované tak, aby pri nich nebolo ublížené ničomu živému. Je to takouto rétorikou všetko napísané tendenčne? To je otázka.

Tiež mi vadí, keď niekto píše "Zem" s malým "z", je to neúcta k Zemi. Zem predovšetkým!

Štítky knihy

sekty Slovensko, Slovenská republika kulty extremismus

Autorovy knížky

2020  60%Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike

Kniha Analýza radikálnych a extrémistických skupín, hnutí, siekt a kultov a ich pôsobenie v Slovenskej republike je v

Přečtených1x