11/9

11/9
https://www.databazeknih.cz/img/books/20_/209025/mid_11-9-209025.jpg 4 2 2

MOJMÍR GRYGAR s odstupem let texty esejů doplnil komentáři, aby osvětlil méně známé okolnosti událostí, jež znamenají předěl v moderní historii Spojených států, Evropy i celého světa. Kniha 11/9 vyjadřuje aktuální kritický postoj k bezpříkladnému teroristickému zločinu vymykajícímu se všem měřítkům, i k útoku nejmocnější země světa na Irák, motivovanému falešnou záminkou a do očí bijícím porušením mezinárodních konvencí. Jakékoli úvahy o cestě, kterou se dnes vydává Amerika a Evropa, přemýšlení o nebezpečí hrozící západním demokraciím a celé atlantické civilizaci, se nemohou vyhnout kritickému hodnocení apokalyptických událostí z roku 2001 a 2003. Oba eseje uveřejněné pod titulem 11/9 patří k ojedinělým kritickým ohlasům zmíněných událostí u nás. Skutečnost, že se s nimi může veřejnost seznámit až po 11 letech, je výmluvným svědectvím o stavu svobody tisku a volné diskuse v naší zemi.... celý text

Přidat komentář

Jarin212
19.06.2014 4 z 5

Grygar zdařile upozorňuje na vnímání širších souvislostí, škoda, že jeho eseje nedošly ve své době více než vhodné publikace. Nyní je lze považovat spíše za jakousi "osobní satisfakci" autora, který rozhodně svými příspěvky zasluhuje pozornosti.