Zemědělská a potravinářská knihovna

knihovny Praha , Praha

Přidat do oblíbených
Zemědělská a potravinářská knihovna
Typ knihovny: odborná knihovna
Telefon: 222 000 270
E-mail: vypujcky@uzei.cz
Web: http://www.nzpk.cz/
Adresa: Slezská 7, Praha, 12056
Otevírací doba: Pondělí - Čtvrtek 9 - 18
Pátek 9 - 15
Sobota, Neděle zavřeno

O knihovně

Zemědělská a potravinářská knihovna je podle § 13 zákona č 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) specializovanou knihovnou pro oblast zemědělství, potravinářství a související obory: * jediná specializovaná knihovna v ČR tematicky zaměřená na oblast zemědělství, potravinářství a související obory * přístupové místo k ucelené řadě odborných oborových informací, publikací a databází dostupných online prostřednictvím internetu * informační centrum poskytující bibliografické, faktografické, referenční a poradenské informace * plní roli depozitní knihovny FAO pro ČR * systematicky buduje informační základnu sestávající se z knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a vlastních vytvářených databází * hodnotou a rozsahem svých informačních fondů, budovaných databází, ale i šíří poskytovaných služeb je největší knihovna v České republice a patří mezi tři největší knihovny na světě pro oblast zemědělství a potravinářství * informační a knihovnické služby poskytuje různým kategoriím uživatelů: o výzkum (výzkumní pracovníci), o praxi (zemědělci a potravináři), o vzdělávání a poradenství (studenti, poradci pro zemědělství a potravinářství). * členství v knihovnických a informačních spolcích, sdružení, poradních orgánech: o SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR o SDRUK – Sdružení knihoven ČR o AGLINET – mezinárodní síť zemědělských knihoven o IAALD – Mezinárodní asociace informačních pracovníků v zemědělství o SUAleph – Sdružení uživatelů systému Aleph v ČR a SR o Rada pro katalogizační politiku a pracovní skupiny - poradní orgán působící při NK ČR – ZPK členem pracovní skupina pro analytické zpracování Posláním Zemědělské a potravinářské knihovny je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů a poskytování knihovnických a informačních služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům, pracovníkům MZe, zemědělským organizacím, studentům, široké odborné i laické veřejnosti na úrovni současných poznatků a nových trendů ve sdílení informací. Toto poslání naplňuje knihovna činnostmi, které spočívají ve shromaždování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních a informačních fondů prostřednictvím knihovnických a informačních služeb s využitím moderních informačních technologií.

Zdroj textu: http://www.nzpk.cz/o-nas/