Zemědělská a potravinářská knihovna (Praha 2)

knihovny

Typ:odborná knihovna
Město:Praha 2
Telefon:222 000 270
E-mail:vypujcky@uzei.cz
Web:http://www.nzpk.cz/
Adresa:Slezská 7, Praha 2, 120 56
Otevírací doba:Pondělí - Čtvrtek 9 - 18
Pátek 9 - 15
Sobota, Neděle zavřeno

O knihovně

Zemědělská a potravinářská knihovna je podle § 13 zákona č 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) specializovanou knihovnou pro oblast zemědělství, potravinářství a související obory:

* jediná specializovaná knihovna v ČR tematicky zaměřená na oblast zemědělství, potravinářství a související obory
* přístupové místo k ucelené řadě odborných oborových informací, publikací a databází dostupných online prostřednictvím internetu
* informační centrum poskytující bibliografické, faktografické, referenční a poradenské informace
* plní roli depozitní knihovny FAO pro ČR
* systematicky buduje informační základnu sestávající se z knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a vlastních vytvářených databází
* hodnotou a rozsahem svých informačních fondů, budovaných databází, ale i šíří poskytovaných služeb je největší knihovna v České republice a patří mezi tři největší knihovny na světě pro oblast zemědělství a potravinářství
* informační a knihovnické služby poskytuje různým kategoriím uživatelů:
o výzkum (výzkumní pracovníci),
o praxi (zemědělci a potravináři),
o vzdělávání a poradenství (studenti, poradci pro zemědělství a potravinářství).
* členství v knihovnických a informačních spolcích, sdružení, poradních orgánech:
o SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
o SDRUK – Sdružení knihoven ČR
o AGLINET – mezinárodní síť zemědělských knihoven
o IAALD – Mezinárodní asociace informačních pracovníků v zemědělství
o SUAleph – Sdružení uživatelů systému Aleph v ČR a SR
o Rada pro katalogizační politiku a pracovní skupiny - poradní orgán působící při NK ČR – ZPK členem pracovní skupina pro analytické zpracování


Posláním Zemědělské a potravinářské knihovny je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů a poskytování knihovnických a informačních služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům, pracovníkům MZe, zemědělským organizacím, studentům, široké odborné i laické veřejnosti na úrovni současných poznatků a nových trendů ve sdílení informací. Toto poslání naplňuje knihovna činnostmi, které spočívají ve shromaždování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních a informačních fondů prostřednictvím knihovnických a informačních služeb s využitím moderních informačních technologií.

Zdroj textu: http://www.nzpk.cz/o-nas/