Ústřední knihovna FI MU (Brno)

knihovny

Ústřední knihovna FI MU (Brno)

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Brno
Telefon:+420-549 491 808
E-mail:knihovna@fi.muni.cz
Web:http://www.fi.muni.cz/about/library/
Adresa:Botanická 68a, Brno, 602 00
Otevírací doba:Během akademického roku
pondělí - čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00
pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00
O prázdninách
pondělí - pátek 8.00 - 12.00
V září
pondělí - čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.00

O knihovně

Fakulta informatiky MU hned od počátku svého vzniku začala budovat knihovnu. Základ knihovního fondu (cca 1500 ks knih) převzala z Ústavu výpočetní techniky a dále se zaměřila na rozvoj kvalitního fondu z oblasti informatiky (computer science). Fond je budován systematicky, knihovna zajišťuje nákup a zpřístupnění aktuálních knih a časopisů. 90% knihovního fondu tvoří knihy z vyspělých zemí v angličtině, 10% je z produkce českých nakladatelů. V současné době knihovna disponuje cca 15000 svazky knih a 50 tituly časopisů. Hned od počátku svého vzniku umožňuje knihovna uživatelům v přímém přístupu (volném výběru) samostatné vyhledávání a prohlížení knih. Knihy jsou tříděny na regálech do předmětových skupin, aby se v nich každý čtenář dobře orientoval. Také časopisy jsou čtenářům volně přístupné.

Služby knihovny využívají především vyučující a studenti FI, knihovna však má své uživatele také z řad zaměstnanců a studentů z ostatních fakult MU a VUT.

V knihovně je uživatelům k dispozici 32 studijních míst.

K elektronické katalogizaci, půjčování a vyhledávání v katalogu slouží knihovně i jejím uživatelům knihovnický systém ALEPH. Je dostupný na adrese: http://aleph.muni.cz. Knihovní server MU s elektronickými katalogy všech fakultních knihoven MU včetně FI je dostupný na adrese: http://www.muni.cz/services/library/ nebo http://www.fi.muni.cz, sekce knihovna.

V případě potíží jsou zde i ochotní odborní pracovníci, kteří Vám rádi poradí...

Zdroj textu: http://www.fi.muni.cz/about/library/about.xhtml.cs